Godt nyt år fra Samvirkende Menighedsplejer

Vi er nu tilbage i hverdagene igen efter julehøjtiden og efter nytårsfesten. Nytåret fejrer vi helt naturligt, da vi alle deler bevidstheden om det skelsættende ved et nyt år: En tid er forbi, og vi tænker tilbage på, hvad det gamle år bragte os. Samtidig står en ny tid for døren med glædelige forventninger, men måske også med en vis ængstelse for, hvad der vil komme.

At Nytårsdag holdes som en helligdag her i landet, er således med god grund: I en vigtig overgang fra noget gammelt til noget nyt er der grund til at bede om hjælp og støtte fra Gud og søge at blive forvisset om Guds nærvær. Prædiketeksten til nytårsdag er derfor hvert andet år og blandt andet i 2018 teksten Fadervor, Jesu bøn fra Matthæusevangeliet kap. 6. Fadervor må ses som det ypperste udtryk for dette at vide sig Gud nær i alle facetter af ens liv.

I Samvirkende Menighedsplejer holder vi på kontoret i Valby morgenandagt hver tirsdag. Det gør vi forud for, at medarbejderne en efter en fortæller om, hvad de lige nu har af opgaver og udfordringer. Ved morgenandagten er Fadervor altid en selvfølgelig bestanddel.

For nogle måneder siden indførte vi at slutte morgenandagten med Den Keltiske Velsignelse. Den skal citeres her - for at minde alle om at være trygge i bevidstheden om Guds nærvær i alle de dage, der nu kommer os i møde i det nye år:

"Herren være foran dig for at vise dig den rette vej.

Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen.

Herren være bag dig for at holde din ryg fri.

Herren være under dig for at gribe dig, når du falder.

Herren være i dig for at fylde dig med sin Ånd.

Herren være omkring dig for at bevare dig fra alt ondt.

Herren være over dig for at velsigne dig.

Så være du velsignet af Gud Fader, Søn og Helligånd."

Amen.

Nyt omkring muligheden for at testamentere til Samvirkende Menighedsplejer

Arveloven opstiller stramme regler for, hvordan et testamente skal være oprettet.

Blandt andet kræver loven som hovedregel, at et testamente skal være skriftligt. Dette er for at sikre det bedst mulige grundlag for, at ens ønsker bliver efterfulgt.

Der er mulighed for, at virksomheden www.legaldesk.dk kan bistå i processen på den måde, at du kan gå ind og testamentere til Samvirkende Menighedsplejer via dette link: https://www.legaldesk.dk/dokument/838. Virksomheden bistår med at få opsat et testamente via en digital løsning, som du kan klare fra din pc. Det sker som en 100 % gratis ydelse.

Hvis du i dit testamente ønsker at donere et legat til Samvirkende Menighedsplejer, kan det ske på to måder

1. Hvis du ikke allerede har oprettet et testamente, vil testamentet blive oprettet som et helt enkelt testamente, der udelukkende indeholder en bestemmelse om, at du ønsker at testere et beløb i form af et legat til Samvirkende Menighedsplejer. Testamentet vil altså ikke påvirke den øvrige arv, som vil blive fordelt efter Arveloven.

2. Hvis du derimod allerede har oprettet testamente, vil legatet blive oprettet som et tillæg (også kaldet kodicil) til det eksisterende testamente. Tillægget vil være en tilføjelse til testamentet i form af legatet, men vil ellers ikke ændre på arvefordelingen i det eksisterende testamente.

Via www.legaldesk.dk vil du også få næmere information om den gode løsning, at du både kan støtte Samvirkende Menighedsplejer med en del af din arv og samtidig sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Det er i tilfælde af, at du ikke har en ægtefælle, børn, bønebørn eller samlevere, der skal arve dig, men at din arv går til forældre, søskende, niecer, nevøer eller personer uden for familien. Her er arveafgiften 36,25 %, mens en velgørende forening som Samvirkende Menighedsplejer ikke betaler arveafgift. Ved kun at give 70 % af arven til disse slægtninge/personer, mens 30 % gives til Samvirkende Menighedsplejer, vil Samvirkende Menighedsplejer påtage sig samtidig at betale arvingernes arveafgift. På den måde får arvingerne en lidt større arv, mens der også vil blive et arvebeløb til Samvirkende Menighedsplejer efter betalingen af arveafgiften.

Virksomheden www.legaldesk.dk vil bistå i processen både med oprettelse af testamente, jf. punkt 1 og 2 og på den måde, at du kan gå ind at læse nærmere om 30 % - ordningen på https://www.legaldesk.dk/artikler/30-loesningen.

Hvad betyder Luthers tanker for menighedsplejen i dag?

”Se, således er troen en kilde til kærlighed til Gud og lyst til Gud, og kærligheden en kilde til et frit, villigt og muntert liv, som vil tjene næsten for intet. Thi ligesom vor næste lider nød og trænger til vore gerninger, som vi jo ikke selv har nogen gavn af, sådan har vi for Gud været i nød og trænger til hans nåde. Derfor, som Gud for ingenting har hjulpet os ved Kristus, således skal vi gennem legemet og dets gerninger intet andet gøre end at hjælpe vor næste” (fra Martin Luther: ”Et kristenmenneskes frihed” fra 1520).

Med den dybe inspiration fra sin bibeltolkning reformerede Luther kirken for det store flertal af mennesker i en række lande. Han fastslog som sin hovedtese, hvad allerede Paulus forkyndte, at den kristne frit kan leve retfærdiggjort af sin tro. Derfor har gerningen intet andet mål end at tjene næsten.

Dette er begyndelsen på en artikel forfattet af generalsekretær Kirsten R. Laursen udgivet i Sammen 1/2017.

Se hele artiklen her.

Kurser fra SMP 2017 til tilmelding og bestilling

Kig i kursusfolderen og tilmeld dig et kursus med temaet "Luther og menighedspleje" eller med temaet "Hent inspiration til menighedsplejearbejdet". Begge kurser afholdes 3 steder i landet, så at alle med interesse for diakoni og menighedspleje kan deltage i et af vore kurser uden lang transport.

Kig videre frem i kataloget og find kursusemner til bestilling til et møde i dit eget sogn eller eventuel som et fælles arrangement for flere sogne. Kontakt indlægsholderen og aftal emnet, der altid kan tilpasses til de lokale behov.

Kursusfolder 2017 kan klikkes frem her.

Kursusfolderen for 2018 udkommer inden ret længe.

"De Stille Stuer" - en vigtig hjælpevirksomhed

I stedet for en bårebuket eller en gave til en rund dag:

Giv et bidrag til ”De Stille Stuer”

Støt derved SMP’s landsdækkende uddeling af hjælp til økonomisk dårligt stillede og støt Københavns Understøttelsesforenings hjælpevirksomhed i København.

I stedet for en bårebuket ved begravelsen eller en gave til nogen, der ikke mangler noget, så lad din gave tilfalde dårligt stillede danskere og støt ”De Stille Stuer” Navnet og arbejdsgrenen går helt tilbage til 1920’erne. Da talte man om ”de stille stuer”, hvor livet var gået i stå, fordi beboerne ikke havde til dagen og vejen. Sådanne steder findes endnu den dag i dag.

De indsamlede midler deles med vores gode samarbejdspartner Københavns Understøttelsesforenings Legatfond efter en gammel aftale. SMP bruger en stor del af indtægterne herfra til den årlige julehjælp. Legatfonden anvender typisk det indsamlede til hjælp til betaling af husleje, lys, gas eller nødvendige anskaffelser for personer i akut økonomisk krise. Begge organisationer oplever for tiden et pres i form af flere ansøgere og har brug for opbakning i arbejdet.

Gavegivere kan kontakte De Stille Stuers administration ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66, eller på smp@menighedsplejer.dk.

Herfra sendes en hilsen til den pårørende eller den, der fejrer en mærkedag, med besked om, at NN har skænket beløbet til minde om afdøde eller til glæde for den, der har en mærkedag. Støtte til De Stille Stuer indbetales på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 0001076359 (eller evt. på giro 9541-400-4612).

Her er årsskriftet for De Stille Stuer for 2016.

Læs nærmere om De Stille Stuer her, se oversigten over fonde og legater.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Nyheder

05-01-18 13:53

2 kurser på landsplan for frivilligkoordinatorer

Samvirkende Menighedsplejer afholder i marts måned kurser både i København og Randers med titlen "Frivillig koordinator som tovholder og rollemodel, de kristne værdier i praksis". [mere...]

05-01-18 13:50

Introkursus for nye menighedsplejer

I SMP er det besluttet hvert år at tilbyde menighedsplejer, der er dannet inden for de seneste 2 år, eller menighedsråd, der inden for de seneste 2 år har indgået en samarbejdsaftale med SMP, et in... [mere...]

19-12-17 20:25

Rekordstort beløb uddelt ved årets julehjælp

Samvirkende Menighedsplejer uddelte i mandags hele 625.000 kr. i tilskud til kirkers julehjælp samt i julelegater til enkeltpersoner. [mere...]

19-12-17 20:20

Folkekirkens Feriehjælp en realitet også i 2018

I dag har SMP fået meddelelse om en bevilling på godt 3 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond. [mere...]

19-12-17 19:58

SMP afslutter et vellykket demensprojekt

Samvirkende Menighedsplejer har de seneste 3 år med basis i arbejdet i Valby gennemført satspuljeprojektet "Et godt liv med demens". [mere...]

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.