Julehjælp fra Samvirkende Menighedsplejer

Samvirkende Menighedsplejer yder julehjælp til beboere (familier og enlige) i vore medlemssogne. Der ydes tilskud til menighedsplejer og menighedsråd, som ikke på anden måde kan opfylde behovet for julehjælp til de økonomisk svageste i sognet. Tilskuddet ydes af vores legatmidler, hvis hovedformål er at hjælpe trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge. Desuden kan indgå indsamlede midler, bl.a. offentlige tilskud, fondstilskud og privat indsamlede midler.

Behovet for julehjælp er stadig stigende, og i de senere år har det været vanskeligt at få Samvirkende Menighedsplejers midler til julehjælp til at slå til. Derfor har vi for at sikre, at alle ansøgninger kan imødekommes, så alle får en fair behandling, fastlagt følgende regler for ansøgning og bevilling af julehjælp:

1. Medlemsmenighedsplejer og medlemssogne skal ikke fremsende deres ansøgninger om julehjælp enkeltvis, altså for hvor person for sig, men skal sende én ansøgning med alle personer samlet. Ansøgningen må gerne sendes på mail og skal indeholde oplysninger om modtagernes navne og adresser (et krav fra SKAT) og deres familiemæssige status, dvs. antal voksne og børn. Hvis der er mange ansøgere, bedes de noteret op på en separat liste, som vedlægges eller vedhæftes ansøgningen.

2. Ansøgningsfristen er en dag i første uge af december, i 2016 mandag d. 5. december kl. 12.00, og ansøgninger sendes enten med posten på adressen Valby Tingsted 7, 2500 Valby, att. Anne Olesen, eller ansøgningen kan sendes til Anne Olesen på ao@menighedsplejer.dk.

3. Normalt vil vi beregne støttebeløbet til 500 kr. pr. par/enlig og 100 kr. pr. barn. Hvis der i et sogn er  flere modtagere, end vi kan støtte med vore begrænsede midler, nedsættes det ovennævnte støttebeløb pr. modtager, eller vi vælger at støtte nogle af modtagerne.

4. Julehjælpen vil blive udsendt til menighedsplejerne og sognene på det samlede beløb godt 1 uge før jul, i 2016 fra mandag d. 12. december til fredag d. 16. december. Menighedsplejen skal oplyse et bankkontonummer, hvor beløbet kan indbetales, og menighedsrådet skal oplyse et bankkontonummer, der ikke må være identisk med bankkontoen for den officielle kirkekasse. Der udsendes ikke julehjælp efter jul, eftersom aktiviteter, der er afholdt, ikke støttes.

5. For personer i sogne, der ikke uddeler julehjælp, er der mulighed for, at man kan henvende sig til præsten i sognet og bede om hans/hendes bekræftelse på, at vedkommende har brug for et julelegat fra Samvirkende Menighedsplejer. Der skal være en redegørelse for baggrunden for, at vedkommende behøver støtte. Præsten kan også ansøge på et sognebarns vegne. Husk altid at anføre navn og adresse samt privat kontonummer for den, der har brug for hjælpen. Der bevilges her støtte med samme beløb, som når julehjælpen sendes til sognene til uddeling. Der er de samme frister som for sognenes ansøgninger om tilskud til julehjælp, se punkt 2.

Supplerende oplysninger om julehjælpen fås ved henvendelse til Anne Olesen på ao@menighedsplejer.dk.

Samvær i en ligeværdig relation

Peer-to-peer projektet på Nørrebro er nu i første fase. Samvirkende Menighedsplejer fik sommeren 2016 en bevilling fra Socialministeriet på 1 mio. kr. til et 2-årigt projekt for socialt udsatte på Nørrebro. Projektet hedder "Samvær i en ligeværdig relation".  Det er et projekt, hvor mennesker med psykisk lidelse, heriblandt også misbrugere og hjemløse, skal have støtte i hverdagen gennem en samværsrelation med mennesker, der har kæmpet og måske stadig kæmper med de samme eller lignende problemer, men har overskud til at gå ind og støtte andre i samme situation. Det er den form for socialt arbejde, der kaldes peer-to-peer støtte.

Samværet skal være både i private sammenhænge, hvor mennesker mødes på tomandshånd, og det skal være i kirker, der har åbne døre og indbyder til spisefællesskaber. En vigtig samarbejdspartner i projektet er Københavns Kommunes Socialforvaltning, der har indgået en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer om projektet.

SMP-medarbejder Paul-Erik Maertens, der i forvejen har en stor del af sit virke på Nørrebro og også er ansat af Kingo-Samuels Sogn, er blevet projektleder, og vi er nu sammen med Psykiatrienheden i Socialforvaltningen i gang med visitationsprocessen. Der er truffet aftale om, at Kingos Kirkes spisefællesskab skal åbne dørene for projektet, og i øjeblikket forhandles der med sogne på Nørrebro om at finde et spisefællesskab mere, som projektet kan blive en del af.

Er nogen interesserede i at høre nærmere om projektet, kan vi kontaktes herom tlf. 36 13 06 21 eller på kl@menighedsplejer.dk.

Samvirkende Menighedsplejers sorgstøttearbejde

Sorg handler om at miste et betydningsfuldt menneske. En har sagt det sådan: "Sorg er kærlighed der er blevet hjemløs". Det er sådan, det er. Sorgen er imidlertid en meget personlig sag, ikke at den skal holdes skjult, men den præges individuelt af den enkelte sørgende.

Vi er mennesker, og et af vore livsvilkår er, at vi mister dem, vi har kær. Det er altså noget, vi alle kommer ud for som en del af vore livsforløb. Men desværre er det ikke så velset i vor tid at vise sorgen offentligt. Før i tiden var der sørgetider, hvor man gik klædt i sort, så alle kunne se, at man i denne tid bar sorg og ikke var helt sig selv. Men i dagens samfund er det velset at have den glatte facade i orden.

Her kommer sorggruppen til at spille en stor rolle, idet den kan være pause fra hverdagen og et sted, hvor ligesindede kan mødes. En gammel dame kom til sorggruppen og udbrød helt spontant ”Åh, hvor er det dejligt - her kan jeg tale om død og begravelse uden at blive afbrudt".

Læs gerne videre på en helt ny menuside her på www.menighedsplejer.dk om sorg, sorgkultur og de tilbud Samvirkende Menighedsplejer tilbyder til mennesker i sorg.

SMP's kursuskatalog for 2016

Vi præsenterer her årets kursuskatalog fra Samvirkende Menighedsplejer. Hent det her.

Meld jer til et af de tre kurser, vi indbyder til om Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde, på Frederiksberg, i Odense og i Hillerød. I kan også melde jer til et kursus om Hemmeligheden i al Hjælpekunst, med udgangspunkt i Søren Kierkegaards ord om, at det gælder om at finde mennesket, hvor det er, og begynde der. Det afholdes i Roskilde, Vejle og Nørresundby.

Der er endvidere mange tilbud om kurser, til bestilling i sognene, bl.a. et kursus for kirkegårdsansatte i håndtering af mødet med sorgramte mennesker i deres arbejde. Dette og andre kurser har været efterspurgte sidste år, så vi glæder til at tilbyde kurserne for jer igen i år. Alle vore kurser har diakonien som omdrejningspunkt. Vi håber på denne måde at få god kontakt med mange af vore medlemmer. På denne måde vil vi også gerne have kontakt med mennesker, sogne og institutioner, der deltager i eller bestiller kurset alene af interesse for emnet.

"De Stille Stuer" - en vigtig hjælpevirksomhed

I stedet for en bårebuket eller en gave til en rund dag:

Giv et bidrag til ”De Stille Stuer”

Støt derved SMP’s landsdækkende uddeling af hjælp til økonomisk dårligt stillede og støt Københavns Understøttelsesforenings hjælpevirksomhed i København.

I stedet for en bårebuket ved begravelsen eller en gave til nogen, der ikke mangler noget, så lad din gave tilfalde dårligt stillede danskere og støt ”De Stille Stuer” Navnet og arbejdsgrenen går helt tilbage til 1920’erne. Da talte man om ”de stille stuer”, hvor livet var gået i stå, fordi beboerne ikke havde til dagen og vejen. Sådanne steder findes endnu den dag i dag.

De indsamlede midler deles med vores gode samarbejdspartner Københavns Understøttelsesforenings Legatfond efter en gammel aftale. SMP bruger en stor del af indtægterne herfra til den årlige julehjælp. Legatfonden anvender typisk det indsamlede til hjælp til betaling af husleje, lys, gas eller nødvendige anskaffelser for personer i akut økonomisk krise. Begge organisationer oplever for tiden et pres i form af flere ansøgere og har brug for opbakning i arbejdet.

Gavegivere kan kontakte De Stille Stuers administration ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66, eller på smp@menighedsplejer.dk.

Herfra sendes en hilsen til den pårørende eller den, der fejrer en mærkedag, med besked om, at NN har skænket beløbet til minde om afdøde eller til glæde for den, der har en mærkedag. Støtte til De Stille Stuer indbetales på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 0001076359 (eller evt. på giro 9541-400-4612).

Her er årsskriftet for De Stille Stuer for 2015.

Læs nærmere om De Stille Stuer her, se oversigten over fonde og legater.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Nyheder

01-12-16 17:45

Kirkens Genbrug Amager i nye lokaler

D. 1. december fejrede frivillige fra Kirkens Genbrug på Amager flytningen af butikken til nye lokaler på Amagerbrogade 103. [mere...]

14-11-16 19:42

Større brug for julehjælp i år

Ansøgninger om julehjælp viser, at kontanthjælpsreformen har skabt store problemer for mange. [mere...]

14-11-16 19:35

Gode donationer til SMP's julehjælp i år

I år har SMP fået en stor donation til julehjælp fra Oak Foundation Denmark. [mere...]

14-11-16 19:14

Stor donation til SMP's virke for ældre i København

Også i år har Samvirkende Menighedsplejer modtaget en stor donation fra Fondation Juchum. [mere...]

14-11-16 18:58

Kirkens Genbrug Amagerbrogade flytter snart

De frivillige i butikken på Amagerbrogade 131 har længe ønsket at flytte til en større butik, og det bliver en realitet inden længe. [mere...]

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.