Samvirkende Menighedsplejer i Valby indstillet til Københavns Kommunes Fællesskabspris

Demensramtes pårørende oplever god støtte ved Samvirkende Menighedsplejer ugentlige natur-ture for målgruppen. Foto Nina Baun.

Samvirkende Menighedsplejer i Valby er blevet indstillet til Årets Fællesskabspris i Københavns Kommune.  

Læs her, hvad fra kommunen skriver om Fællesskabsprisen: " I Københavns Kommune ønsker vi at hylde dem, der gør en forskel for ældre og sundheden i København. Derfor uddeler vi Årets Fællesskabspris, der skal være med til at anerkende og synliggøre de mange gode samarbejder, der er mellem kommunen og de foreninger, organisationer, lokale frivillige, klubber, organisationer og mange flere, der gør en forskel på området.   Med prisen følger 30.000 (skattepligtige) kroner, som skal understøtte det fortsatte samarbejde. 

Prisen vil blive uddelt på Den Nationale Frivillighedsdag 29. september 2017." 

Alle kan deltage i afgørelsen om, hvem der vinder prisen, ved at gå ind og stemme på denne hjemmeside: 

https://faellesskabsprisen.kk.dk/artikel/laes-om-samarbejder

Der er muligheder for at stemme i perioden fra d. 15. august til d. 15. september.

Vi vil gerne opfordre dig til at gå ind på hjemmesiden, læse om de indstillede foreninger m.m. - og stemme på Samvirkende Menighedsplejer. Det består i at sætte kryds samt oplyse din mailadresse.

 Uddybende: Samvirkende Menighedsplejer udfører  i Københavns Kommune et omfattende hjælpearbejde for mange ældre, der er hårdt ramt af ensomhed, sorg eller sygdom. Meget ofte går organisationen ind med støtte til den ældre efter henvendelse fra en kommunal medarbejder ansat af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (typisk en ansat fra hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller en forebyggende medarbejder). Mange af kommunens medarbejdere kender Samvirkende Menighedsplejers tilbud for ældre: besøgstjenesten for ensomme, støtte til sorgramte ældre og aflastning af pårørende til sygdomsramte ældre. Kommunens medarbejdere er i de senere år blevet meget opmærksomme på at hjælpe ældre i ensomhed og krise til at få mere medmenneskelig støtte i hverdagen. I Samvirkende Menighedsplejer i København mærkes dette kommunale engagement tydeligt i form af mange henvendelser, og derfor er de ansattes arbejde med at få kontakt til de ældre i kommunen og få dem koblet sammen med frivillige ressourcepersoner er en stor og vigtig opgave. En stor gruppe frivillige besøgsvenner, sorgstøttepersoner, aflastere, bisiddere og handy-men (70-80 personer) kommer ud i de ældres hjem og hjælper på forskellig måde.  I de senere år er dette arbejde blevet fulgt op af netværksaktiviteter med spisearrangementer og læsegrupper for de ensomme og sorg- og sygdomsramte, begge dele i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det allernyeste er tilbud til demensramtes pårørende om fælles ture ud i naturen, i samarbejde med demensdagcentre i kommunen. Dette suppleres af fælles møder for de pårørende til demensramte og samtalegrupper for pårørende med særlige behov.

Læs nærmere om de forskellige indsatsområder for ældre i København under menupunktet Arbejdsområder.  

Kurser fra SMP 2017 til tilmelding og bestilling

Kig i kursusfolderen og tilmeld dig et kursus med temaet "Luther og menighedspleje" eller med temaet "Hent inspiration til menighedsplejearbejdet". Begge kurser afholdes 3 steder i landet, så at alle med interesse for diakoni og menighedspleje kan deltage i et af vore kurser uden lang transport.

Kig videre frem i kataloget og find kursusemner til bestilling til et møde i dit eget sogn eller eventuel som et fælles arrangement for flere sogne. Kontakt indlægsholderen og aftal emnet, der altid kan tilpasses til de lokale behov.

Kursusfolder 2017 kan klikkes frem her.

Hvad betyder Luthers tanker for menighedsplejen i dag?

”Se, således er troen en kilde til kærlighed til Gud og lyst til Gud, og kærligheden en kilde til et frit, villigt og muntert liv, som vil tjene næsten for intet. Thi ligesom vor næste lider nød og trænger til vore gerninger, som vi jo ikke selv har nogen gavn af, sådan har vi for Gud været i nød og trænger til hans nåde. Derfor, som Gud for ingenting har hjulpet os ved Kristus, således skal vi gennem legemet og dets gerninger intet andet gøre end at hjælpe vor næste” (fra Martin Luther: ”Et kristenmenneskes frihed” fra 1520).

Med den dybe inspiration fra sin bibeltolkning reformerede Luther kirken for det store flertal af mennesker i en række lande. Han fastslog som sin hovedtese, hvad allerede Paulus forkyndte, at den kristne frit kan leve retfærdiggjort af sin tro. Derfor har gerningen intet andet mål end at tjene næsten.

Dette er begyndelsen på en artikel forfattet af generalsekretær Kirsten R. Laursen udgivet i Sammen 1/2017.

Se hele artiklen her.

Samvær i en ligeværdig relation

Peer-to-peer projektet på Nørrebro er nu i første fase. Samvirkende Menighedsplejer fik sommeren 2016 en bevilling fra Socialministeriet på 1 mio. kr. til et 2-årigt projekt for socialt udsatte på Nørrebro. Projektet hedder "Samvær i en ligeværdig relation".  Det er et projekt, hvor mennesker med psykisk lidelse, heriblandt også misbrugere og hjemløse, skal have støtte i hverdagen gennem en samværsrelation med mennesker, der har kæmpet og måske stadig kæmper med de samme eller lignende problemer, men har overskud til at gå ind og støtte andre i samme situation. Det er den form for socialt arbejde, der kaldes peer-to-peer støtte.

Samværet skal være både i private sammenhænge, hvor mennesker mødes på tomandshånd, og det skal være i kirker, der har åbne døre og indbyder til spisefællesskaber. En vigtig samarbejdspartner i projektet er Københavns Kommunes Socialforvaltning, der har indgået en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer om projektet.

SMP-medarbejder Paul-Erik Maertens, der i forvejen har en stor del af sit virke på Nørrebro og også er ansat af Kingo-Samuels Sogn, er blevet projektleder, og vi er nu sammen med Psykiatrienheden i Socialforvaltningen i gang med visitationsprocessen. Der er truffet aftale om, at Kingos Kirkes spisefællesskab skal åbne dørene for projektet, og i øjeblikket forhandles der med sogne på Nørrebro om at finde et spisefællesskab mere, som projektet kan blive en del af.

Er nogen interesserede i at høre nærmere om projektet, kan vi kontaktes herom tlf. 36 13 06 21 eller på kl@menighedsplejer.dk.

"De Stille Stuer" - en vigtig hjælpevirksomhed

I stedet for en bårebuket eller en gave til en rund dag:

Giv et bidrag til ”De Stille Stuer”

Støt derved SMP’s landsdækkende uddeling af hjælp til økonomisk dårligt stillede og støt Københavns Understøttelsesforenings hjælpevirksomhed i København.

I stedet for en bårebuket ved begravelsen eller en gave til nogen, der ikke mangler noget, så lad din gave tilfalde dårligt stillede danskere og støt ”De Stille Stuer” Navnet og arbejdsgrenen går helt tilbage til 1920’erne. Da talte man om ”de stille stuer”, hvor livet var gået i stå, fordi beboerne ikke havde til dagen og vejen. Sådanne steder findes endnu den dag i dag.

De indsamlede midler deles med vores gode samarbejdspartner Københavns Understøttelsesforenings Legatfond efter en gammel aftale. SMP bruger en stor del af indtægterne herfra til den årlige julehjælp. Legatfonden anvender typisk det indsamlede til hjælp til betaling af husleje, lys, gas eller nødvendige anskaffelser for personer i akut økonomisk krise. Begge organisationer oplever for tiden et pres i form af flere ansøgere og har brug for opbakning i arbejdet.

Gavegivere kan kontakte De Stille Stuers administration ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66, eller på smp@menighedsplejer.dk.

Herfra sendes en hilsen til den pårørende eller den, der fejrer en mærkedag, med besked om, at NN har skænket beløbet til minde om afdøde eller til glæde for den, der har en mærkedag. Støtte til De Stille Stuer indbetales på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 0001076359 (eller evt. på giro 9541-400-4612).

Her er årsskriftet for De Stille Stuer for 2015.

Læs nærmere om De Stille Stuer her, se oversigten over fonde og legater.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Nyheder

06-07-17 12:41

Litteratur til sorgstøtte-indsatsen

SMP's medarbejder Eva Christoffersen, har samlet vigtig litteratur til brug for jer, der arbejder med at støtte sorgramte. [mere...]

16-06-17 16:58

Folkekirkens Feriehjælp har i år særlige ferieaktiviteter for unge

I år deltager der i ferien med Folkekirkens Feriehjælp nogle unge, der i det seneste år har haft glæde af at være med i en samtale- og aktivitetsgruppe. [mere...]

16-06-17 16:21

SMP afslutter udviklingsprojekt

I godt og vel et år har Samvirkende Menighedsplejer gennemført projektet "Kirken som lokal ressource", med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Det slutter med udgangen af juni. [mere...]

16-06-17 15:18

Menighedsplejernes Familienetværk kan nu udbredes i Jylland og på Fyn

SMP har netop modtaget en bevilling på 200.000 kr. til at tilbyde sogne, der arbejder for at hjælpe børnefamilier, støtte til oprettelse af familienetværk. [mere...]

09-06-17 11:48

Samvær i naturen en menighedsplejeaktivitet

I den senere tid er vi i SMP i stigende grad blevet opmærksomme på den betydning, det har for sårbare mennesker at opleve ting sammen i naturen. [mere...]

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.