Arbejdsområder

- Besøgstjeneste
Den klassiske menighedspleje-opgave
- Omsorgsbesøg
En arbejdsgren med mere end 6o års levetid
- Aflastningstjeneste
En aktivitet i Samvirkende Menighedsplejer med mere end 20 års erfaring
- Vågetjeneste
Det er meget vigtigt, at der også er vågetjenester med en kristen baggrund.
- Forløbsfrivillige
En nytænkning af vågetjenesten, idet der også er elementer af besøgs- og aflastningstjeneste.
- Netværk for demensramte
Læs her om forskellige initiativer fra SMP
- Støtte til sorgramte
Sorgstøtte er en diakonal opgave, som hører hjemme i menighedsplejearbejdet.
- Oplevelsesklub
En god idé for mobile ældre med mod nye indtryk for alle sanser
- Pleje af ældre og handicappede
Omsorgen er i fokus
- Erindringskasser
Her kan du leje en erindringskasse med materialer til reminiscens
- Erindringsgruppe for demensramte på plejecentre
En vigtig aktivitet for sognenes besøgstjenester
Folkekirkens Feriehjælp
- Menighedsplejernes Familienetværk
Netværk for udsatte børnefamilier
- Julehjælp
En indsats, der bliver stadig mere påkrævet
- Bisiddertjeneste
En tjeneste for ensomme ældre
- Tværkulturelt arbejde
Kirkens omsorg for nye danskere