Mange gode formål i Samvirkende Menighedsplejers arbejde

 • Besøgstjenesten på landsplan
 • Besøgstjenesten tilknyttet kontoret i Valby
 • Aflastningstjenesten på landsplan
 • Aflastnings- og demenstjenesten i København, tilknyttet kontoret i Valby
 • Bisiddertjenesten for ældre i København, tilknyttet kontoret i Valby
 • Folkekirkens Feriehjælp, for børnefamilier med lav indkomst
 • Samvirkende Menighedsplejers generelle udviklingsarbejde i Haderslev Stift
 • Samvirkende Menighedsplejers generelle udviklingsarbejde i Aalborg Stift
 • Samvirkende Menighedsplejers udvikling af netværksindsatser for børnefamilier i Lolland-Falster Stift
 • Samvirkende Menighedsplejers kontante hjælp til familier og enlige i akut nød
 • Samvirkende Menighedsplejers julehjælp
 • Samvirkende Menighedsplejers Omsorgsbesøg for ensomme med særlige problemer
 • Menighedsplejernes tværkulturelle indsats
 • Samvirkende Menighedsplejer som fællesorganisation
 • Den lokale menighedspleje, indbetalt via Samvirkende Menighedsplejer (se under skattefradrag)