Fonde og legater

Samvirkende Menighedsplejer administrerer en række fonde og legater, jf. oversigten. Hovedformålet med fondene og legaterne er at hjælpe mennesker i akut eller skjult nød, fortrinsvis ældre, syge og enlige forsørgere.

Samvirkende Menighedsplejer er en kirkelig-social organisation, og derfor uddeles vores legater i samråd med de lokale menighedsplejer eller sogne. Dermed håber vi at nå dem, der har størst behov for hjælp. Legaterne er personlige og forudsætter oplysning om navn og adresse. Der ydes normalt ikke flere legater til samme person inden for samme år.

Før du ansøger om et legat, skal du kontakte din lokale kirke og anmode om en personlig samtale med menighedsplejen eller sognepræsten. Måske har man midler til at hjælpe dig lokalt, hvis ikke kan der ansøges om et legat hos os. Det kan ske på to måder, enten ved at du fremsender en ansøgning med menighedsplejens (normalt formandens) eller sognepræstens anbefaling, eller ved at menighedsplejen eller sognepræsten ansøger om et legat på dine vegne. Menighedsplejen eller sognepræsten er således vores kontaktperson. Hvis der bevilges et legat, sættes beløbet ind på din konto, som skal oplyses i forbindelse med ansøgning, og vi orienterer kontaktpersonen om, at beløbet er bevilget til dig.

Legatansøgninger, som modtages uden forudgående henvendelse til den lokale kirke, kan desværre ikke behandles. Således vil ansøgeren blive anmodet om at kontakte kirken, jf. ovenstående. Desuden er det en betingelse for at opnå støtte, at ansøgeren har fået skriftligt afslag på hjælp fra kommunen.

Vi benytter ikke ansøgningsskema i forbindelse med vores legater. Vær opmærksom på, at du ikke behøver at sende en ansøgning til hvert legat, da flere ansøgninger fra samme person vil blive behandlet som én ansøgning, og der kun vil blive ydet ét legat.

Legatansøgninger samt menighedsplejens eller sognepræstens anbefaling kan også sendes til os på mail. Adressen er: smp@menighedsplejer.dk.

Derudover uddeles der legater til institutioner med tilknytning til Samvirkende Menighedsplejer samt aktiviteter til fordel for ældre, handicappede og nødlidende mennesker i Nordjylland. Ansøgningerne sendes direkte til Samvirkende Menighedsplejer. Ekspeditionstiden fra Samvirkende Menighedsplejers modtagelse af ansøgningen til udsendelse af legat eller afslag er på 2-3 uger.

Vi uddeler årligt ca. 1 mio. kr. til institutioner og private personer.

Har du spørgsmål vedrørende vores legater, er du velkommen til at kontakte os på telefon 36 46 66 66 eller sende os en mail.

 

Søg julehjælp i sognet eller julelegat fra Samvirkende Menighedsplejer

Har du brug for hjælp til at holde en god jul, så kontakt i første omgang din kirke, om du kan komme i betragtning til at få julehjælp dér. En del kirker yder hjælp til mennesker med økonomiske problemer i julen. Samvirkende Menighedsplejer yder hvert år julehjælp til beboere i vore medlemssogne på ca. 500.000 kr. Der ydes tilskud til menighedsplejer, som ikke på anden måde kan opfylde behovet for julehjælp til de økonomisk svageste i sognet. Tilskuddet ydes af tilskud til organisationens julehjælp samt af vores legatmidler, hvis hovedformål er at hjælpe trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge.

Hvis din kirke ikke yder julehjælp, kan du få din sognepræst til at attestere en ansøgning til Samvirkende Menighedsplejer om et julelegat. Det vil sige, at ansøgningen sendes direkte af ansøgeren til Samvirkende Menighedsplejer, men ansøgningen skal være set og attesteret af en præst i dit sogn. Julelegater udbetales kun i december måned.

 

I

Julehjælp

Vi henviser her til en særlig side om Julehjælp. Den står under Samvirkende Menighedsplejers Arbejdsområder.

- Hør podcast om menighedsplejernes julehjælp med generalsekretær Kirsten Laursen

Søg støtte via Legatbogen

Her kan du komme ind en hjemmeside, vi har fået lov at henvise til, "Legatfonden.dk", hvor du måske kan finde den rette fond at søge.

Klik her for at komme ind.