Bestil bladet Sammen

Der er her mulighed for at bestille bladet "Sammen".

I forvejen modtager alle formænd for tilmeldte menighedsplejer og menighedsråd "Sammen", foruden alle landets præster og sognemedhjælpere. Endvidere sendes bladet til alle kirkekontorer.

Også bidragydere modtager bladet i en vis periode efter seneste bidrag.

For andre er abonnement pr. år er 200 kr. for 4 numre.

Alt der skal gøres er at udfylde felterne nedenfor, og afslutte med klik på knappen "Bestil"

Bestil Sammen

Vælg type: