Diakonien i gudstjenesten

Samvirkende Menighedsplejer anser det som vigtigt, at den hverdagskristendom, som diakonien er, også bliver aktuel i kirkens liturgi. På den måde bringes der sammenhæng mellem gudstjeneste og hverdag i den kristnes liv.

Samvirkende Menighedsplejer modtager gerne liturgiske tekster med diakonalt indhold til offentliggørelse på denne side, på smp@menighedsplejer.dk

Missa Caritatis

På Diakoniens Dag 2005 offentliggjorde udvalget bag dagen en forbøn, der bygger på 1. Korintherbrev 13. Forbønnen er udarbejdet i Norge af Rannveig Rønningen og er oversat til dansk af stiftspræst for diakoni i Viborg Stift, Søren T. Christensen. Forbønnen kan eventuelt anvendes som kirkebøn og vekselbøn:

Kærligheden er tålmodig

Kære Herre Gud,
lær os at vente, når du ikke svarer.
Lær os at give andre mennesker plads til at være sig selv,
også når det ikke passer os.

Kærligheden er mild

Kære Herre Gud,
lær os din gode vilje for vort liv.
Giv os vilje til at tjene dig fuldt ud,
også når det koster ære og kræfter,
og din vilje ikke er vor vilje.

Kærligheden misunder ikke

Kære Herre Gud,
hjælp os til at unde mennesker omkring os det godt,
også de, som står i vejen for vore ønsker og vore følelser,
og mennesker, som lykkes, der hvor vi ikke lykkes.

Kærligheden praler ikke

Kære Herre Gud,
hjælp os til at være taknemmelige for vore stærke sider og evner
som allesammen er gaver fra dig.
Lær os at bruge os selv til at ære dig
og tjene vor næste.

Kærligheden bilder sig ikke noget ind

Kære Herre Gud,
vis os hvad det vil sige at være ydmyge og samtidig stolte.
Lær os at være stolte af hinanden og at glæde os over dit værk.

Kærligheden gør ikke noget usømmeligt

Kære Herre Gud,
lær os at leve i ægte nærhed til mennesker vi er knyttet til
i kærlighed, i venskab, i slægtskab og fællesskab.

Kærligheden søger ikke sig eget

Kære Herre Gud,
vi beder dig, at vi må være styret af din gode vilje,
og det, der tjener vore medmennesker,
og ikke af kyniske planer om at vinde magt og fremgang

Kærligheden hidser sig ikke op

Kære Herre Gud,
tak for at du har givet os et spændende spektrum af følelser.
Hjælp os til at forstå,
at andre tænker og handler anderledes end os.

Kærligheden bærer ikke nag

Kære Herre Gud,
giv os evne til at tilgive og glemme både andres og egne fejl.

Kærligheden finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden

Kære Herre ud,
vi beder dig om, at vores kærlighed kan give fremtid og håb
til mennesker, som lever i en ond og vanskelig hverdag.

Kærligheden tror alt

Tak, fordi du tror på os.
Hjælp os til at tro uden at vide.
Lad vores måde at møde andre på
være præget af kærligheden uden hensyn til deres rygte og status

Kærligheden håber alt

Tak for, at du giver grund til håb.
Vis os hvordan vi kan dele håbet med andre.

Kærligheden tåler alt

Tak for alt det, du har måttet tåle for vor skyld.
Lær os at gøre kærligheden slidstærk.
Kære Herre Gud.
Vi beder dig for dem, som lever midt i hadet
og ikke ved, hvad kærlighed er.
Kom til dem, der bærer byrderne af andres
dobbeltmoral og selvgode religiøsitet.
Send dem mennesker, der kan give dem mod i livet til at leve videre.

Kære Herre Gud.
Vi kommer frem for dig
og beder dig bruge os til at give kærligheden ny kraft i en verden,
som ofte glemmer, hvad virkelig kærlighed er.
Herre, hør vor bøn.

Find andre liturgiske tekster om diakoni

Vi henviser til hjemmesiden for Diakoniens Dag, hvor der er samlet et righoldigt liturgisk materiale. Se www.diakoniensdag.dk