Konsulentbistand

Samvirkende Menighedsplejer har dygtige koordinatorer og konsulenter ansat med forskellige fagområder:

Der er 2 sygeplejersker, 1 socialrådgiver, 1 cand.pæd.pæd. psyk., 1 ernæringsøkonom og 1 cand.mag. Alle har de derudover alle nogle særlige forudsætninger i deres tidligere joberfaringer for at varetage arbejdet i Samvirkende Menighedsplejer. Desuden er generalsekretæren teolog.

Alle står parat til at komme ud i sognene og vejlede om nye og eksisterende diakonale arbejdsområder. Det kan være ved vejledning af menighedsplejebestyrelse eller menighedsråd, det kan være ved undervisning eller ved foredrag i sognet.

Se nærmere om tilbuddene under Møder og kurser

 

Prisliste:

- Konsulenternes priser og øvrige medlemstilbud 2018