Eksempel på samarbejdsaftale

Her kan du se ordlyden for en samarbejdsaftale mellem et menighedsråd og Samvirkende Menighedsplejer. Samarbejdsaftalen bygger fast på denne ordlyd.

Download

Aftaleformular_14.06.pdf

148 K

Standardvedtægt

Her kan du se et eksempel på et sæt vedtægter for en lokal menighedspleje.

Vedtægterne er tænkt som en hjælp til sogne, der ønsker at anvende standardvedtægten som model for deres menighedspleje. Der kan godt ændres i formuleringerne lokalt, og Samvirkende Menighedsplejer vejleder gerne i processen. Ved ønske om medlemskab af SMP skal SMP's Fællesudvalg godkende vedtægterne.

Der er kommet en ny udgave af standardvedtægten i 2017. Ændringerne er dog så små i forhold til før, at vi ikke vil anmode menighedsplejerne om at ændre vedtægterne alene på grund af disse ændringer.

Standardvedtægterne kan hentes både som word-fil og i pdf-format.

Husk at få tegningsregel ind i jeres vedtægter

En del steder har man gamle vedtægter, der ikke følger standardvedtægten. Disse ældre vedtægter kan være udmærkede, men mange gamle vedtægter mangler en regel om, hvem der tegner menighedsplejen, altså er juridisk ansvarlige i forhold til menighedsplejens formue og transaktioner.

Da bankerne nu om dage er blevet meget opmærksomme på, at foreninger, også menighedsplejer, har tegningsreglerne i orden og i reglen nu kræver at se underskrifter fra de tegningsberettigede i forbindelse med oprettelse af nye konti, Mobile Pay m.m, vil vi anbefale, at I i jeres vedtægter får indføjet tegningsregler.

Det sker i forbindelse med menighedsplejens årsmøde og sendes efterfølgende til formel godkendelse hos SMP.

Vi anbefaler følgende passus:

"Menighedsplejen tegnes af formand, næstformand eller kasserer samt én mere i bestyrelsen."

Vi henviser her til Standardvedtægtens punkt 4.4.

Sætningerne betyder, at den ene af de to tegningsberettigede skal være enten formanden, næstformanden eller kassereren. Den anden kan være et vilkårligt medlem af bestyrelsen. Hertil medregnes også den af de tre ovennævnte (formand, næstformand eller kasserer), der ikke er valgt som tegningsberettiget i forvejen.

Medlemstilbud

SMPs_medlemstilbud_2018.pdf

Klik her og download en liste over de medlemstilbud SMP tilbyder i 2018

Start Tips

Vi har udgivet en folder med start tips, som kan downloades under Materialer.