Samvirkende Menighedsplejer har rod i Den danske Folkekirke

 

VÆRDIGRUNDLAG

Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag har udgangspunkt i en

kristen livstydning og i nogle centrale kristne værdier.

Det betyder:

  • fællesskab
  • medmenneskelig nærhed
  • omsorg
  • rummelighed
  • ligeværdighed
  • barmhjertighed

 

For organisationen er diakonien en uløselig del af den kristne tro, som den kommer til udtryk i den danske, evangelisk-lutherske, folkekirke. Samvirkende Menighedsplejer tilslutter sig et menneskesyn, der fremhæver det enkelte menneskes værdi som skabt i Guds billede, og som respekterer forskelle i tankegang og væremåde.

Menneskesynet er endvidere funderet i troen på Kristus og Helligåndens fællesskab, som det udfolder sig i kirken. I organisationens virke tilsigtes åbenhed over for ethvert menneske uanset etnisk, kulturel eller religiøs baggrund.