Samvirkende Menighedsplejer kort fortalt

Samvirkende Menighedsplejer består pr. 1. april 2018 af:

 • 210 menighedsplejer omfattende 340 sogne
 • 106 samarbejdsaftaler med menighedsråd, omfattende 185 sogne

Der er i alt 316 medlemmer, omfattende 525 sogne. Ud af i alt 2.123 danske sogne er 24,8 % af sognene medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer.

I samarbejdet indgår endvidere 19 genbrugsbutikker med navnet Kirkens Genbrug.

På ældre- og handicapboligområdet forestår Samvirkende Menighedsplejer følgende:

 • Drift af 5 ældreboligenheder (boligdrift)
 • Drift af 1 plejeboligenhed (pleje- og boligdrift)
 • Drift af 2 handicap-botilbud (boligdrift)
 • Administrationsaftale med 2 aktivitetscentre.
 • Serviceaftaler med 3 plejeboligenheder

Samvirkende Menighedsplejer udfører endvidere i begrænset omfang administrative opgaver for andre organisationer.

Desuden indgår Samvirkende Menighedsplejer som samarbejdspartner i følgende organisationer:

 • 11 ældre-, pleje- og handicapbotilbud samt 2 aktivitetscentre, i form af medlemskab af den selvejende institutions bestyrelse
 • Indsamlingsfonden De Stille Stuer, sammen med Københavns Understøttelsesforenings Legatfond
 • Dansk Diakoniråd, herunder Udvalget for Diakoniens Dag
 • Den folkekirkelige Aids-Tjeneste
 • Stiftsudvalgene for Diakoni i Helsingør, Aarhus og Haderslev Stifter
 • Alzheimerforeningen, København

Samvirkende Menighedsplejer - English Summary

United_Parish_Aid_2011.pdf

Oversigt over Samvirkende Menighedsplejers ledelse og medarbejdere

Se her Samvirkende Menighedsplejers organisationsdiagram fra 2017.