Samvirkende Menighedsplejer kort fortalt

Samvirkende Menighedsplejer består pr. 1. marts 2017 af:

 • 204 menighedsplejer omfattende 331 sogne
 • 104 samarbejdsaftaler med menighedsråd, omfattende 159 sogne

Der er i alt 308 medlemmer, omfattende 490 sogne. Ud af i alt 2.123 danske sogne er 23,1 % af sognene medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer.

Samvirkende Menighedsplejer støtter medlemssognene med inspiration gennem vore publikationer, med konsulentstøtte samt med økonomisk støtte, herunder deltagelse i projekter fra Samvirkende Menighedsplejer samt økonomisk bistand tl sognebeboere med dårlige økonomiske vilkår.

I samarbejdet indgår endvidere 18 genbrugsbutikker med navnet Kirkens Genbrug.

På ældre- og handicapboligområdet forestår Samvirkende Menighedsplejer følgende:

 • Drift af 4 ældreboligenheder (boligdrift)
 • Drift af 1 plejeboligenhed (pleje- og boligdrift)
 • Drift af 2 handicap-botilbud (boligdrift)
 • Administrative aftaler med 1 aktivitetscenter.
 • Administrative aftaler med 2 omsorgsenheder med forskellige formål
 • Serviceaftaler med 5 plejeboligenheder

Samvirkende Menighedsplejer udfører endvidere administrative opgaver for andre organisationer.

Desuden indgår Samvirkende Menighedsplejer som samarbejdspartner i følgende organisationer:

 • 12 ældre-, pleje- og handicapboliger samt aktivitetscentre, i form af medlemskab af den selvejende institutions bestyrelse
 • Indsamlingsfonden De Stille Stuer, sammen med Københavns Understøttelsesforening
 • Dansk Diakoniråd, herunder Udvalget for Diakoniens Dag
 • Gadepræsteudvalget i Københavns Stift
 • Den folkekirkelige Aids-Tjeneste
 • Stiftsudvalgene for Diakoni i Helsingør, Århus og Haderslev Stifter
 • Alzheimerforeningen, København

Samvirkende Menighedsplejer - English Summary

United_Parish_Aid_2011.pdf

Oversigt over Samvirkende Menighedsplejers ledelse og medarbejdere

Se her Samvirkende Menighedsplejers organisationsdiagram.