Årsmøde 2017

Biskop Karsten Nissen holder indlæg om "Tro og gerning", med basis i reformationsjubilæet.

Et årsmøde i Luther-årets tegn

Lørdag d. 29. april - på en typisk april-forårsdag med en vekslen mellem regn, skyer og solskin - holdt Samvirkende Menighedsplejer årsmøde på Hotel Comwell i Middelfart. Der var i alt 88 deltagere. De kom fra 27 sognes menighedsplejer eller menighedsråd og fra 8 Kirkens Genbrug-butikker. De resterende udgjordes af organisationens Fællesudvalg, staben af ansatte samt enkelte gæster. Dagen indledtes med andagt af Birgitte Fabritius de Tengnagel, der sidder i Fællesudvalget.

Hovedtaler var i anledning af 500-året for reformationen biskop Karsten Nissen, tidligere Viborg Stift, med det Luther-inspirerede emne ”Tro og gerning”. Se plancher fra hans indlæg nedenunder. Deltagerne fik et spændende indblik i Luthers historie og særligt den indflydelse, hans teologi og gerning fik på kirkens og samfundets syn på det sociale arbejde. Det samspil mellem kirkens og det verdslige samfunds rolle i hjælpeindsatsen for de dårligt stillede i samfundet, der voksede ud af Luthers syn på kirke og samfund, er af stor betydning den dag i dag.  Til sidst fulgte en god orientering om diakoniens udvikling i Danmark fra 1800-tallet og indtil vore dage. Konklusionen var, at diakonien i Folkekirken helt klart er inspireret af Luther.

Efter frokosten fulgte det ordinære årsmøde, hvor formand for Fællesudvalget Ole Foldberg aflagde beretning om det forløbne år, med ledsagelse af fotos m.m., der belyste emnerne. Nye menighedsplejer og sogne blev optaget i fællesskabet. Souschef Elisabeth Thomsen fremlagde et regnskab, hvor opstillingen i forhold til tidligere år var ændret, således at de midler, SMP har uddelt til velgørende formål, nu tydeligt fremgår. Regnskabet udviste et underskud på 628.000 kr.

Følgende fællesudvalgsmedlemmer var på valg og blev genvalgt: Erik Ladegaard, Lydia Thomsen, Ulrik Vogel og Charlotte Mejlshede. Derudover blev Hanne Hendil nyvalgt til Fællesudvalget, i anledning af, at Arne Kolsum havde ønsket at fratræde.

Årsmødet sluttede traditionen tro med workshops tematiseret omkring de arbejdsområder, der er særligt udbredte i organisationen: Ferieprojekt og netværk for sårbare børnefamilier, indsats for demensramte og deres pårørende, støtte og netværk for sorgramte, besøgstjeneste og netværk for ensomme, Kirkens Genbrug som lokalt socialt netværk og bestyrelsesarbejdet i menighedsplejerne og genbrugsbutikkerne. Særligt fokus var der i grupperne på, hvad der motiverer frivillige til at indgå i de forskellige arbejdsområder. Der var til sidst afrapportering i plenum fra alle grupperne, og det fremgik, at man havde været omkring mange spændende emner i grupperne, til gensidig inspiration.

Der var en god stemning på årsmødet, god spørgelyst og ivrig snak deltagerne imellem. Man sagde farvel til hinanden efter en god dag og drog hjem til sit lokale menighedsplejearbejde med ny inspiration.

Program for årsmødet.

Biskop Karsten Nissens indlæg om Tro og Gerning.

Overgang fra Karsten Nissens indlæg til dagens øvrige indhold.

Referat af årsmødet, incl. beretning fra formand Ole Foldberg.

Samvirkende Menighedsplejers årsregnskab for 2016 samt budget for 2017

Notater fra eftermiddagens 7 workshops.

Se fotos fra årsmødet nedenfor.

Fotos fra SMPs årsmøde 2017

Formand for Fællesudvalget Ole Foldberg byder velkommen.
Biskop Karsten Nissen holder indlæg om "Tro og gerning".
Årsmødets dirigent Svend Paludan-Müller, der også er medlem af Fællesudvalget.
Et udsnit af årsmødedeltagerne, med næstformand i Fællesudvalget Erik Ladegaard i forgrunden.
Verner Helwig Pedersen og Kirsten Madsen fra den nye menighedspleje i Gauerslund.
Fra en af de 7 workshops, der var årsmødets sidste punkt.
Hotel Comwell i Middelfart, hvor årsmødet afholdtes.

Kommende årsmøder

Samvirkende Menighedsplejers årsmøde 2018 bliver lørdag d. 21. april på Hotel Comwell i Middelfart. Læs herom på hjemmesidens forside.

Se fotos fra årsmøde 2017 længere nede på siden.