Samvirkende Menighedsplejers Julehjælp

 

Samvirkende Menighedsplejer yder julehjælp til beboere i vore medlemssogne. Der ydes tilskud til menighedsplejer og menighedsråd, som ikke på anden måde kan opfylde behovet for julehjælp til de økonomisk svageste i sognet. Tilskuddet ydes af vores legatmidler, hvis hovedformål er at hjælpe trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge. Desuden kan indgå indsamlede midler, bl.a. offentlige tilskud, fondstilskud og privat indsamlede midler.

Behovet for julehjælp er stadig stigende, og i de senere år har det været vanskeligt at få Samvirkende Menighedsplejers midler til julehjælp til at slå til. Derfor har vi for at sikre, at alle ansøgninger kan imødekommes, så alle får en fair behandling, besluttet at fastlægge følgende regler for ansøgning og bevilling af julehjælp:

1. Medlemsmenighedsplejer og medlemssogne skal ikke fremsende deres ansøgninger om julehjælp enkeltvis, altså for hvor person for sig, men skal sende én ansøgning med alle personer samlet. Ansøgningen må gerne sendes på mail og skal indeholde oplysninger om modtagernes navne og adresser (et krav fra SKAT) og deres familiemæssige status, dvs. antal voksne og børn. Hvis der er mange ansøgere, bedes de noteret op på en separat liste, som vedlægges eller vedhæftes ansøgningen.

2. Ansøgningsfristen er en dag i første uge af december, i 2017 mandag d. 4. december kl. 12.00, og ansøgninger sendes enten med posten på adressen Valby Tingsted 7, 2500 Valby, att. Anne Olesen, eller ansøgningen kan sendes til Anne Olesen på ao@menighedsplejer.dk.

3. Normalt vil vi beregne støttebeløbet til 500 kr. pr. par/enlig og 100 kr. pr. barn. Hvis der i et sogn er  flere modtagere, end vi kan støtte med vore begrænsede midler, nedsættes det ovennævnte støttebeløb pr. modtager, eller vi vælger at støtte nogle af modtagerne.

4. Julehjælpen vil blive udsendt til menighedsplejerne og sognene på det samlede beløb fra d. 18. december. Menighedsplejen skal oplyse et bankkontonummer, hvor beløbet kan indbetales, og menighedsrådet skal oplyse et bankkontonummer, der ikke må være identisk med bankkontoen for den officielle kirkekasse. Der udsendes ikke julehjælp efter jul, eftersom aktiviteter, der er afholdt, ikke støttes.

5. For personer i sogne, der ikke uddeler julehjælp, er der mulighed for, at man kan henvende sig til præsten i sognet og bede om hans/hendes bekræftelse på, at vedkommende har brug for et julelegat fra Samvirkende Menighedsplejer. Der skal være en redegørelse for baggrunden for, at vedkommende behøver støtte. Præsten kan også ansøge på et sognebarns vegne. Husk altid at anføre navn og adresse samt privat kontonummer for den, der har brug for hjælpen. Der bevilges her støtte med samme beløb, som når julehjælpen sendes til sognene til uddeling.

Vi uddeler gennem året legatmidler til familier og enlige gennem sogne, som både er medlemmer eller ikke-medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer. Medlemskab er ikke et krav for at få del i legatmidlerne i årets løb, men tilskud til juleuddelingen fra sognene kræver medlemskab. Vi vil derfor opfordre flere sogne til at blive medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer (kontingentets grundbeløb for 1 pastorat er 1.000 kr. om året for menighedsplejer og 1.400 kr. for menighedsråd). Dermed vil man ikke alene få mulighed for at hjælpe sognets trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge til jul, men også opnå andre medlemsfordele til gavn for det lokale sognearbejde.

Supplerende oplysninger om julehjælpen fås ved henvendelse til Anne Olesen på ao@menighedsplejer.dk.