Møder, kurser og inspirationsdage

Samvirkende Menighedsplejer har det som en del af sin virksomhed dels at være kursusarrangør i eget regi, dels at tilbyde kursusemner, som sogne og andre interessede kan bestille som en del af deres egen virksomhed. 

Se nærmere om kursus- og foredragsemner til bestilling, under Bestil et kursus.

Eller tilmeld dig Samvirkende Menighedsplejers egne kursus-, tema- og inspirationsdage, under Kom til kursus.