Støt Samvirkende Menighedsplejer gennem indsamling i kirken

Kirkebøssen i Ribe Domkirke. Foto Palle Højland.

Ny kirkeindsamlingsliste fra 1. søndag i advent og Samvirkende Menighedsplejers nye indsamlingsperiode. Indsamlingsformål i 2018

Follkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF) står bag Kirkeindsamlingslisten, der for menighedsrådene er en vejledende liste med idé til, hvem kirkens indsamlinger kan sendes til. Kirkeåret er her inddelt i 8 perioder, hvor der til hver er tilknyttet 5-10 organisationer. I hver periode kan man vælge en eller flere organisationer at samle ind til. Perioderne har temaer, der passer til kirkeårets tekstrække. Læs om den nye indsamlingsliste på www.indsamling.folkekirken.dk

Samvirkende Menighedsplejer har valgt at være med blandt de organisationer, der kan samles ind til i perioden ”Faste og passion”. Det er søn- og helligdagene fra 1. søndag i fasten til og med Langfredag. Formålet er Diakoni.

SMP har valgt denne periode, i lighed med andre organisationer, fordi vi  gerne vil rumme SMP’s tidligere indsamlingsdag, Skærtorsdag, inden for den tildelte periode. Desuden finder vi, at periodens officielle tema, ”Giv mennesker brød”, og det kirkelige indhold af fastetiden op til påske fint passer ind i SMP’s formål. Afgørende i SMP’s arbejde er, at mennesker har det daglige brød. Dette forstår vi som ressourcer både i form af alle de fornødenheder, mennesker har brug for, og som de medmennesker, som vi alle behøver. Vi forstår det daglige brød bredt, som Martin Luther har lært de lutherske kirker at gøre. Jesu vej til korset, fastetidens tema, ser vi som den fundamentale kærlighedsgerning fra Gud og som basis for enhver godhed mennesker imellem. Guds egen Søn tager det onde på sig. Jesu vej til korset og kaldet til efterfølgelse i godhed er derfor også basis for det kirkelig-sociale arbejde, SMP står for.

Indsamlingsformål i 2018:

Det særlige indsamlingsformål for Samvirkende Menighedsplejer bliver i 2018 temaet "Tag imod hinanden" - et tema om at være åben og inkluderende i menighedens sociale arbejde. At man i kirkerne bliver bedre til at kunne rumme vidt forskellige mennesker og aktivt gør noget for at inkludere grupper, som måske ikke plejer at komme så meget i kirkens fællesskab. Det handler om, at kirkens kernemenighed arbejder med rummelighed og åbenhed i forhold til lokalsamfundet. Men det handler også om, at grupper, som af forskellige årsager ikke har så let ved selv at tage hen og være med i fællesskabet, får støtte til at være med. Måske skal det først være gennem hjemmebesøg hos dem. "Tag imod hinanden" bliver SMP's hovedtema i 2018 og bliver basis både årsmødet, for kurser og projekter. Vi håber, at man i sognene har lyst at støtte dette tema og også være med i de kurser og projekter, vi afholder ud fra temaet.

Gaver kan indbetales på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 2018699.