Støt Samvirkende Menighedsplejer gennem indsamling i kirken

Kirkebøssen i Ribe Domkirke. Foto Palle Højland.

Ny kirkeindsamlingsliste fra 1. søndag i advent og Samvirkende Menighedsplejers nye indsamlingsperiode. Indsamlingsformål i 2015 

Kollektlisten afløses nu af den mere fleksible Kirkeindsamlingsliste. Det er et initiativ fra Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF), der står bag denne, for menighedsrådene vejledende, liste, ligesom det var tilfældet med den tidligere kollektliste. Kirkeåret er her blevet inddelt i 8 perioder, hvor der til hver er tilknyttet 5-10 organisationer. I hver periode kan man vælge en eller flere organisationer at samle ind til. Perioderne har temaer, der passer til kirkeårets tekstrække. Læs om den nye indsamlingsliste på www.indsamling.folkekirken.dk

 Samvirkende Menighedsplejer har valgt at være med blandt de organisationer, der kan samles ind til i perioden ”Faste og passion”. Det er søn- og helligdagene fra 1. søndag i fasten til og med Langfredag (i 2013 d. 17. februar til d. 29. marts). Formålet er Diakoni.

SMP har valgt denne periode, i lighed med andre organisationer, fordi vi  gerne vil rumme SMP’s hidtil anbefalede kollektdag, Skærtorsdag, inden for den tildelte periode. Desuden finder vi, at periodens officielle tema, ”Giv mennesker brød”, og det kirkelige indhold af fastetiden op til påske fint passer ind i SMP’s formål. Afgørende i SMP’s arbejde er, at mennesker har det daglige brød. Dette forstår vi som ressourcer både i form af alle de fornødenheder, mennesker har brug for, og som de medmennesker, som vi alle behøver. Vi forstår det daglige brød bredt, som Martin Luther har lært de lutherske kirker at gøre. Jesu vej til korset, fastetidens tema, ser vi som den fundamentale kærlighedsgerning fra Gud og som basis for enhver godhed mennesker imellem. Guds egen Søn tager det onde på sig. Jesu vej til korset og kaldet til efterfølgelse i godhed er derfor også basis for det kirkelig-sociale arbejde, SMP står for.

 Indsamlingsformål i 2015:

Det særlige indsamlingsformål for Samvirkende Menighedsplejer bliver i 2015 et nyt projekt: Fremme af sognenes inddragelse af nydanskere i det frivillige arbejde. Vi har til dette formål i januar 2015 ansat Javan de Medeiros som konsulent. Vi tænker os, at nydanske frivillige vil blive rekrutteret primært ud af de godt 250.000 kristne af fremmed herkomst, som p.t. bor her i landet. Javan vil arbejde med at give sognene redskaber til, hvordan de rekrutterer, modtager og inddrager nydanskere som frivillige i det sociale arbejde i og ud fra kirken. Der er ingen tvivl om, at der gemmer sig mange ressourcer hos mange nydanskere, og at de gerne vil anvende dem på en hjælpeindsats i det danske samfund. Vi synes, at kirkerne skal være med til at bruge disse gode ressourcer og på den måde bidrage til, at nydanskere integreres i det danske samfund. Gaver kan indbetales på giro nr. 9541-7001797, eller på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 2018699.

Klik evt. her for direkte indbetaling.