God fondsledelse

Årsregnskabslovens § 77 a pålægger alle erhvervsdrivende fonde at offentligøre en redegørelse for god fondsledelse.

Samvirkende Menighedsplejers redegørelse i form af en liste, der er udarbejdet som en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2015, kan klikkes frem her.