Diakoniens Dag - med Folkekirkens sociale arbejde i fokus

Temaet for Diakoniens Dag 2017: PÅ TOPPEN OG I BUNDEN. Jesus møder vi begge steder, men vigtigst er, at vi kan følges med Jesus ned til bjergets bund, hvor han er sammen med dem, der lider.

Vi begynder nu at præsentere materialet til Diakoniens Dag d. 5. februar 2017.

Temaet er "På toppen og i bunden", inspireret af søndagens prædiketekst om Jesus, der åbenbarer sig for sine disciple på forklarelsens bjerg, men ikke ønsker, at han og disciplene skal blive der. (Matthæusevangeliet kap. 17, vers 1-9).

Det, som denne tekst udsiger, er, at Jesus ønskede at åbenbare sig for Peter, Jakob og Johannes på det høje bjerg, for at de skulle se hans herlighed og styrkes i troen. Men derefter var det disciplenes bestemmelse, at de skulle følges med Jesus ned i lavlandet, fordi det er der, mennesker lever og lider og trænger til medmennesker omkring sig. Jesus er større end vi og gik frelsens vej for at bane vejen for os, men samtidig er han et eksempel til efterfølgelse: Vi skal vide, at han ikke bare gik ned fra bjerget, men gik helt ind i døden for menneskers skyld. Det betyder, at der,  hvor vi til daglig møder ham, det er der, hvor mennesker lever og lider og har omsorg for hinanden.

Materiale:

Løbeseddel, der kan anvendes på dagen, kan hentes her.

Universitetslektor Helge Kjær Nielsen udgav til Diakoniens Dag 2009 en vejledning til teksten med stikordene "Kirken på vejen eller på balkonen?" Klik prædikenvejledningen frem her.

Samme år sendte nu afdøde universitetslektor Gerhard Pedersen os et meget righoldigt liturgisk materiale til dagen. Det kan klikkes frem her.

Endvidere modtog vi det år en stadig meget brugbar og detaljeret vejledning til børnegudstjeneste på dagen fra sognepræst Ane LaBranche, Hyltebjerg. Det finder I her.

Vi glæder os til inden længe at præsentere mere materiale til dagen.

Hvad er Diakoniens Dag?

I 2005 holdt nogle danske sogne for første gang Diakoniens Dag. Samvirkende Menighedsplejer (SMP) fik idéen til at udsende idémateriale til Diakoniens Dag og valgte at tilbyde et samarbejde om Diakoniens Dag med alle organisationer, der er medlemmer af Dansk Diakoniråd. Dansk Diakoniråd har alle årene båret og støttet arbejdet. Efter nogle år blev også nogle af Stiftsudvalgene for Diakoni involveret i arbejdet med at planlægge tema og idemateriale til årets Diakoniens Dag. Forud for dagen i 2015 blev det således, at det var et enkelt stiftsudvalg, der stod for at planlægge indhold til dagen sammen med SMP. Udvalget fra Viborg Stift planlagde til  2015, og udvalget for Ribe Stift planlagde til 2016. Lige nu (2016) er Stiftsudvalget i Aarhus sammen med SMP i gang med at planlægge den næste Diakoniens Dag, der falder søndag d. 5. februar 2017.

Se hele teksten om "Hvad er Diakoniens Dag" her.

Logo til Diakoniens Dag

Hentes her.

Diakoniens Dag på Facebook

Se Facebooksiden for Diakoniens Dag ved at skrive Diakoniens Dag under Søgeord.

Idéer til moderne salmer Diakoniens Dag 2017

Klik idéerne frem her.

 

Generalsekretær Kirsten R. Laursen, SMP, har skrevet en ny salme til Diakoniens Dag 2017.

Kan hentes her.

Idéer til samvær og aktiviteter i anledning af Diakoniens Dag

Klikkes frem her.

Tillægsidéer til aktiviteter

Se forslagene her.

Gør diakonien synlig