Diakoniens Dag - med Folkekirkens sociale arbejde i fokus

Diakoniplakat til Diakoniens Dag og til brug i øvrigt

Temaet for Diakoniens Dag 2018: GUD GIVER VÆKSTEN

Vi er nu i gang med at præsentere materialet til Diakoniens Dag d. 4. februar 2018.

Ud fra prædiketeksten i Mark 4, 26-32 vælger vi ligesom i 2010 at tematisere dagen under overskriften: GUD GIVER VÆKSTEN.

Diakoniens Dag 2018 kan naturligvis holdes af sogne og institutioner m.m. helt efter eget ønske om tidspunkt og indhold, men dette materiale præsenteres under forudsætning af, at Diakoniens Dag holdes den første søndag i februar (en skik hvert år siden 2005), og Samvirkende Menighedsplejerr står for at præsentere materialet til dagen på vegne af Dansk Diakoniråd.

For 2018 bliver materialet til dagen udarbejdet i samarbejdet med Stiftsudvalget for Diakoni i Helsingør Stift.

Stiftsudvalget har udarbejdet nogle meget gode plakater (se ovenfor) om diakoni, som man har været så venlige at omforme til generel brug for alle interesserede. De kan bruges til Diakoniens Dag og til andre arrangementer, hvor man ønsker at drøfte diakonien. Endelig er de rigtigt fine at hænge op til inspiration.

Klik de forskellige plakater frem enkeltvis her, og se her, hvorledes plakaterne opsættes i den rigtige rækkefølge.

Endvidere har Stiftsudvalget udarbejdet et voksenpædagogisk oplæg til at arbejde med plakaterne på selve Diakoniens Dag. Det kan hentes her.

Stiftspræst for Diakoni i Helsingør Stift, Morten Miland Samuelsen, har udarbejdet prædikenvejledning og salmevalgsforslag til dagen. Klik det frem her.

 

Diakoniens dag 2018 – Sexagesima søndag (Mark 4,26-32)

”Den selvvoksende sæd: Det specielle ved denne lignelse er, at det drejer sig om et menneske, der sår sin sæd, og som derefter ikke bekymrer sig (v.26-29). Der siges ikke noget om, at han pløjer eller harver. Opmærksomheden samler sig helt om bondens uvirksomhed. Sæden vokser af sig selv (græsk ”automatisk”). Sæden bliver til strå, så aks og så fuld kerne, uden at bonden på nogen måde bidrager til modningsprocessen. Hans eneste opgave er at vente og være tålmodig. Sådan er det også med Gudsriget. Sæden bliver sået, men Gudsriget kommer, uden at mennesker har indflydelse på det.

Sennepsfrøet: I anden del af prædikenteksten fortælles den lille lignelse om sennepsfrøet (v. 30-32). Her er der tale om en kontrastlignelse; det drejer sig om det mindste, som bliver det største. Det er en ikke en optimistisk vækst i moderne forstand, men det er en påpegning af, at der kan komme noget stort ud af det, som er ubetydeligt og småt. Frøet er blevet til et stort træ, der giver ly til himlens fugle. Billedet fremkalder en positiv stemning. Lignelsen viser, at Guds rige kommer af Guds kraft og nåde. Det kan se småt ud, men netop den livskraft, som vi ikke kan se og forstå, er den kraft, der får alt til at folde sig ud.”

Denne lille præsentation af prædiketeksten til Diakoniens Dag 2018 er hentet fra en diakonal udlægning af teksterne, som universitetslektor Johannes Nissen fremlagde i 2010. Se hans samlede udlægning af teksten her.

Hvad er Diakoniens Dag?

I 2005 holdt nogle danske sogne for første gang Diakoniens Dag. Samvirkende Menighedsplejer (SMP) fik idéen til at udsende idémateriale til Diakoniens Dag og valgte at tilbyde et samarbejde om Diakoniens Dag med alle organisationer, der er medlemmer af Dansk Diakoniråd. Dansk Diakoniråd har alle årene båret og støttet arbejdet. Efter nogle år blev også nogle af Stiftsudvalgene for Diakoni involveret i arbejdet med at planlægge tema og idemateriale til årets Diakoniens Dag. Forud for dagen i 2015 blev det således, at det var et enkelt stiftsudvalg, der stod for at planlægge indhold til dagen sammen med SMP. Udvalget fra Viborg Stift planlagde til  2015, udvalget for Ribe Stift planlagde til 2016, og udvalget for Aarhus Stift var involveret i planlægningen for 2017.. Lige nu (2017) er Stiftsudvalget for Helsingør Stift sammen med SMP i gang med at planlægge den næste Diakoniens Dag søndag d. 4. februar 2018.

Se hele teksten om "Hvad er Diakoniens Dag" her.

Logo til Diakoniens Dag

Hentes her.

Diakoniens Dag på Facebook

Se Facebooksiden for Diakoniens Dag ved at skrive Diakoniens Dag under Søgeord.

Salme til Diakoniens Dag 2018

Vi præsenterer her en salme af Hans Tophøj Bork, forfattet til anden del af teksten, lignelsen om sennepskornet.

Idéer til samvær og aktiviteter i anledning af Diakoniens Dag

Klikkes frem her.

Tillægsidéer til aktiviteter

Se forslagene her.

Gør diakonien synlig