Menighedsplejernes familienetværk

Sogne, der har lyst til at vide mere om dette emne, kan kontakte Mei Petersen på tlf. 28 69 06 39 eller klp@menighedsplejer.dk, eller - hvis det alene drejer sig aktiviteter i naturen - Betina Køster på  tlf. 36 46 66 66, hvorfra man henviser nærmere, eller på bk@menighedsplejer.dk.

Siden 2013 har SMP prioriteret at udvikle netværksindsatser for udsatte børnefamilier som opfølgning på ferierne med Folkekirkens Feriehjælp. I 2013 til nu er der særligt udviklet på familienetværksindsatser på Lolland og Falster, hvor der er familienetværksaktiviteter i Nykøbing F., Nordfalster, Holeby, Nysted og Nakskov. Indtægter fra Kirkens Genbrug i Nykøbing F. er med til at finansiere aktiviteterne - ved siden af statslige puljebevillinger.

Det er samvær med spisning for enlige forældre med børn, der er kernen i aktiviteterne, og spisningerne bliver ved vore medarbejderes og eksterne indlæg dvidet med studiekredslignende tiltag for familierne bl.a. om sund kost og børneopdragelse. Men også kreative indslag som maling af ikoner og rollespil er taget op ved netværksmøderne, da der også skal være noget for de børn, der deltager. Det nyeste er rådgivning af familierne, både personlig rådgivning og rådgivning via lukkede Facebookgruppe

Dertil kommer ture ud til bestemte steder arrangeret for flere af deltagersognene sammen. Her lægges der særlig vægt på fælles ture ud i naturen.

Mei Petersen er leder af aktiviteterne på Lolland og Falster, men kan også kontaktes, hvis sogne andre steder i landet ønsker støtte til at igangsætte noget lignende.

I Nykøbing Falster er familienetværket udvidet med tilbud om bisidder-hjælp til børnefamilierne.

Et stigende antal danske sogne tilbyder nu netværksaktiviteter for børnefamilier, herunder også samtalegrupper for forældrene, og mange steder er dette en opfølgning på, at sognet har deltaget i SMPs projekt Folkekirkens Feriehjælp. Sognet og familierne har lært hinanden at kende, og mange har lyst til at ses også efter ferien, eller eventuelt som optakt til ferien.

OBS:

Et nyt projekt, støttet af Friluftsrådet i 2018-2020, er netop sat i gang under ledelse af Betina Køster: Projektet hedder "Kan myrer spises? Kend og brug naturen. Naturen som rekreativt sted for udsatte børnefamilier, børn og forældre."  12 sogne kan deltage med hver 10 familier hvert år i løbet af de tre år, projektet varer, og man får støtte til 5 naturture pr. sogn i perioden april-oktober. Kontakt Betina Køster og hør nærmere.

Selvhjælpsgrupper i projekt "Tidsmaskinen"

"Tidsmaskinen" er et koncept udarbejdet af Samvirkende Menighedsplejer i 2015 for målgruppen enlige forældre på overførselsindkomst og deres hjemmeboende børn under 18 år. I 2017 er konceptet revideret og genudsendt i forbindelse med, at Tidsmaskine-aktiviteter i løbet af 2017 og 2018 igangsættes nye steder.

Formålet er at bidrage til at løse nogle af hverdagslivets udfordringer som f.eks.: Brud med samlever/den anden forælder, relationen til børnene, fraværet fra arbejdsmarkedet, sociale, personlige, familiære og økonomiske udfordringer.

Konceptet kombinerer sociale aktiviteter med deltagelse i selvhjælpsgrupper ledet af frivillige. Her tages nogle af de ovenstående udfordringer op og vendes sammen med både frivillige og professionelle udefra.

Se manual til "Tidsmaskinen" her.

Se avisartikel om initiativet fra april 2016.