Menighedsplejernes familienetværk

Også i 2017 fortsætter Samvirkende Menighedsplejers engagement i sognenes netværk for udsatte børnefamilier. SMP har i 2016-2017 en puljebevilling til dette formål. Desuden inddrages midler fra Kirkens Genbrugs overskud.

Betina Køster, der er leder af Samvirkende Menighedsplejers feriehjælpsprojekt for børnefamilier, har fra 2013 opprioriteret vejledning til sognene om at skabe sammenhæng mellem ferieopholdene og opfølgende netværksarbejde i sognene. Dette sker i reglen i tilknytning til vejledning omkring opfølgning på ferieopholdene med Folkekirkens Feriehjælp.

I oktober 2013 ansatte SMP ansat Mei Petersen til at hjælpe sogne på Lolland og Falster med at igangsætte socialpædagogiske netværkstiltag for børnefamilier som opfølgning på ferieopholdet. Dette projekt var allerede forud for denne ansættelse i fuld gang i Rødbyhavn. Det er blevet etableret i 2013 i Nykøbing F og i Holeby, i 2014 blev projektet igangsat i Nakskov og på Nordfalster, og fra 2015 også Nysted.

Det er især samvær med spisning for enlige forældre med børn, der danner rammen om besøgene, og spisningerne bliver ved vore medarbejderes og eksterne indlæg dvidet med studiekredslignende tiltag for familierne bl.a. om sund kost og børneopdragelse. Men også kreative indslag som maling af ikoner og rollespil er taget op ved netværksmøderne, da der også skal være noget for de børn, der deltager.

Dertil kommer ture ud til bestemte steder arrangeret for flere af deltagersognene sammen. Her lægges der særlig vægt på fælles ture ud i naturen.

 I Nykøbing Falster er familienetværket i 2015 blevet udvidet med tilbud om bisidder-hjælp til børnefamilierne, og Samvirkende Menighedsplejer har sammen med den lokale menighedspleje oprettet en Kirkens Genbrug til støtte af arbejdet.

Et stigende antal danske sogne tilbyder nu netværksaktiviteter for børnefamilier, og mange steder er dette en opfølgning på, at sognet har deltaget i SMPs projekt Folkekirkens Feriehjælp. Sognet og familierne har lært hinanden at kende, og mange har lyst til at ses også efter ferien, eller eventuelt som optakt til ferien.

Sogne, der har lyst til at vide mere om dette emne, kan kontakte Mei Petersen på tlf. 26 89 06 39

 

Selvhjælpsgrupper i projekt "Tidsmaskinen"

"Tidsmaskinen" er et koncept udarbejdet af Samvirkende Menighedsplejer i 2015 for målgruppen enlige forældre på overførselsindkomst og deres hjemmeboende børn under 18 år. I 2017 er konceptet revideret og genudsendt i forbindelse med, at Tidsmaskine-aktiviteter i løbet af 2017 og 2018 igangsættes i Jylland og på Fyn.

Formålet er at bidrage til at løse nogle af hverdagslivets udfordringer, som f.eks.: Brud med samlever/den anden forælder, relationen til børnene, fraværet fra arbejdsmarkedet, sociale, personlige, familiære og økonomiske udfordringer.

Konceptet kombinerer sociale aktiviteter med deltagelse i selvhjælpsgrupper ledet af frivillige. Her tages nogle af de ovenstående udfordringer op og vendes sammen med både frivillige og professionelle udefra.

Se manual til "Tidsmaskinen" her.

I 2015-2016 er projektet gennemført i Nr.Tranders (Aalborg), Haderslev, Dianalund og Lindehøj (Herlev).

Se avisartikel om initiativet fra april 2016.