Folkekirkens Feriehjælp

Projekt Folkekirkens Feriehjælp startede tilbage i 2007 som et lille pilotprojekt, med at sende vanskeligt stillede familier på ferie i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond, Folkeferie, Menighedernes Daginstitutioner og syv storkøbenhavnske sogne/menighedsplejer.

I 2007 var der 8 børnefamilier, i alt 96 personer, som kom af sted på ferie med frivillige medarbejdere. Efterfølgende er projektet vokset og toppede i 2015, hvor 330 familier var sted på ferie.

Samvirkende Menighedsplejer har haft et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond om projekt Folkekirkens Feriehjælp i samtlige år og uden deres store støtte igennem så mange år ville det ikke have været muligt at afholde ferie for så mange børnefamilier.

I 2016 har der været 192 familier, knapt 700 børn/voksne på ferie sammen med 64 frivillige.

Folkekirkens Feriehjælp 2016

Håndbog Folkekirkens Feriehjælp

SMP har udgivet en lille håndbog til støtte for feriesognene, når I skal planlægge ferien for familierne.

Den kan klikkes frem her.

Vejledning til feriefamilierne 2017

Vejledningen kan klikkes frem her.