Folkekirkens Feriehjælp

Projekt Folkekirkens Feriehjælp startede tilbage i 2007 som et lille pilotprojekt, med at sende vanskeligt stillede familier på ferie i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond, Folkeferie, Menighedernes Daginstitutioner og syv storkøbenhavnske sogne/menighedsplejer.

I 2007 var der 8 børnefamilier, i alt 96 personer, som kom af sted på ferie med frivillige medarbejdere. Efterfølgende er projektet vokset og toppede i 2015, hvor 330 familier var sted på ferie.

Samvirkende Menighedsplejer har haft et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond om projekt Folkekirkens Feriehjælp i samtlige år og uden deres store støtte igennem så mange år ville det ikke have været muligt at afholde ferie for så mange børnefamilier.

I 2016 var der 192 familier på ferie, knapt 700 børn/voksne på ferie sammen med 64 frivillige.

I 2017 har der været 271 børnefamilier af sted på sommerferie med Folkekirkens Feriehjælp, i alt 1.047 personer, hvoraf 588 var børn under 18 år. Der var af voksne 254 kvinder og 87 mænd. Desuden var der flest børn i aldersgruppen af 0-12-årige, nemlig 421 børn. Af unge mellem 13 og 18 år var der 167 deltagere. Der deltog i alt 118 frivillige rejseledere.

I øjeblikket er vi ved at forberede ferie i 2018 med Folkekirkens Feriehjælp i uge 27 og 28.

Håndbog og hjælp til at finde frivillige til Folkekirkens Feriehjælp

SMP har udgivet en lille håndbog til støtte for feriesognene, når I skal planlægge ferien for familierne.

Den kan klikkes frem her.

Desuden er der udgivet nogle vejledende sider om, hvad man gør i sognene for at finde frivillige til ferieprojektet

Find det her.

Vejledning til feriefamilierne 2017

Vejledningen kan klikkes frem her.

Årsrapport over Folkekirkens Feriehjælp 2017

Kan klikkes frem her.