Diakonisalme

For Samvirkende Menighedsplejer er det vigtigt, at diakonien i sognene udspringer af gudstjenesten og den inspiration til diakoni, som gudstjenesten giver. En vigtig inspirationskilde er gudstjenestens salmer, og vi betragter det som vigtigt, at kirkens salmer også har et diakonalt indhold.

I 2000 udskrev Samvirkende Menighedsplejer en konkurrence om den bedste Diakonisalme, og vi bringer her vindersalmen, der har tekst og melodi af Gudrun Ring Wiwe:

Vor ensomhed gror bag den lukkede dør

Vor ensomhed gror bag den lukkede dør

i villa og storbyens blokke.

Den vokser sig stærk, så vi ingenting tør,

når angstfugles flyvende flokke

kan finde en sprække og trænge derind,

hvor smerten er størst i det ensomme sind.

2. Er fællesskab noget af det vi har gemt

i velfærdssystemets arkiver?

En tillidsfuld nærhed er ikke bestemt

af pen og papirdirektiver,

og mennesker søger forgæves kontakt,

mens meningsløs tale i verden får magt.

3. Det ord - om at elske sin fjende som bror

og gøre mod ham alt det bedste,

som vi i vort inderste håber og tror

vil komme til os fra vor næste -

er lagt i vort hjerte som kærlighedsbud,

men sjældent vi magter at leve det ud.

4. At komme som menneske mennesker nær

kan være det skridt på vor vandring,

der giver den gråtriste hverdag et værd

og skaber et håb om forandring,

hvor kærlige stemmer med livsglæde i

vil klinge i mørket som lys melodi.

5. Gud gav os sin Søn som et kærlighedspant

på løftet, han aldrig vil glemme:

At gå midt iblandt os som livets garant,

at give til mennesker stemme.

Gud, hjælp os at høre de svagestes røst

og give dem glæde og livsmod og trøst.

Bestil i webshoppen

Bestil her Samvirkende Menighedsplejers diakonisalmehæfte "Tjen Herren med glæde", med 68 diakonisalmer af ældre eller yngre dato.

Gå til webshoppen

Send os nye salmer om diakoni - de bedste vil blive offentligt på denne side. Send til: smp@menighedsplejer.dk