Omsorgen er i centrum

Gennem mere end 60 år har Samvirkende Menighedsplejer deltaget i opførelse af plejehjem - især i hovedstadsområdet. Også før den tid stod sognenes menighedsplejer lokalt bag opførelsen af "Gamlehjem" og plejehjem, og Samvirkende Menighedsplejer er involveret i bestyrelsesarbejdet på mange af disse selvejende institutioner, uanset om de er opført af lokale kræfter eller af Samvirkende Menighedsplejer som paraplyorganisation. I 1990'erne har Samvirkende Menighedsplejer igen medvirket ved udvikling og etablering af ældre-, pleje- og handicapboliger med tilbud om pleje, omsorg og aktiviteter.

Ud fra menighedsplejens vision, værdigrundlag og mål ønsker organisationen at tilbyde mennesker, der på grund af alder, sygdom eller handicap ikke kan klare sig selv, de bedst mulige vilkår for at leve et selvstændigt liv med indhold og livskvalitet.

For at boligerne kan blive omfattet af det kirkelige sociale netværk i sognet, skal etablering og drift altid ske i nært samarbejde med den lokale menighedspleje. Samvirkende Menighedsplejer har udviklet forskellige modeller for frivillighedsaktiviteter for beboere i ældre, pleje- og handicapboliger, som sognene kan anvende. Det gælder både generelt og de boliger, som er selvejende institutioner med tilknytning til menighedsplejerne.

Se her et indlæg om Omsorg for ældre i plejeboliger fra Samvirkende Menighedsplejer

Læs mere

Ferieophold
Omsorg på ældreområdet
Voerså feriehus
Institutioner
De selvejende institutioner med tilknytning til SMP