Ti kroner er også penge

Mange mennesker har noteret sig, at det koster mindst ti kroner at sende et almindeligt indbetalingskort.

Men det koster langt mindre at benytte PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service.

Man kan udmærket lade gaver til velgørende formål gå med blandt de regninger på lys og varme, forsikringer osv., som vi alle kender.
Det betyder både besparelser - og at man husker det med, at hver en krone tæller med - også for Samvirkende Menighedsplejer.