Samvirkende Menighedsplejers personlige støttemedlemmer

Tilslut dig Samvirkende Menighedsplejers støttekreds!

Det er muligt at tilslutte sig Samvirkende Menighedsplejers som personligt støttemedlem. Se vedtægterne på www.menighedsplejer.dk, hvor det personlige støttemedlemskab er nævnt i § 4 og § 8.

Det årlige kontingent er 300 kr.

Vi skal opfordre dig til at melde dig ind, enten på tlf. 36 46 66 66 eller ved henvendelse til smp@menighedsplejer.dk. Man kan også indbetale direkte her - husk i en efterfølgende mail til smp@menighedsplejer at angive, at beløbet er betaling for kontingent.

Formål med det personlige støttemedlemskab:

  • At skabe et større personligt engagement for Samvirkende Menighedsplejer hos enkeltpersoner, i og med, at de involverer sig økonomisk.
  • At få opbakning til Samvirkende Menighedsplejer formål, omsorgen for dårligt stillede, ensomme, isolerede, syge, sorgramte og fattige - ud fra en kristen livsindstilling.
  • At øge Samvirkende Menighedsplejers mulighed for indtjening ved privat støtte og dermed medvirke til at frigøre organisationen fra bundetheden til de offentlige midler og afhængigheden af den offentlige politik.
  • At markere et tilhørsforhold til organisationen.

Det personlige medlemskab er åbent for alle.

Organisation og rettigheder: Som personligt medlem er man støttemedlem af Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejer vil ikke fra centralt hold foretage organisering af enkeltmedlemmerne, men er åben over for en eventuel senere foreningsdannelse. Denne kan eventuelt udspringe på initiativ af de personlige medlemmer selv.

Alle personlige medlemmer modtager bladet Sammen fire gange årligt.

Alle personlige medlemmer tilbydes deltagelse i Samvirkende Menighedsplejers møder og kurser til rabatpris.

Alle personlige medlemmer har ret til at deltage i årsmødet, som observatører uden stemmeret. Således modtager alle de personlige medlemmer indkaldelse til årsmødet. Se endvidere tilbud om leje af ferielejlighed i kolonnen til højre.

Kontingent og eventuel gave

Kontingentet foreslås kombineret med en gave til Samvirkende Menighedsplejer på f.eks. 500 kr. Der er mulighed for skattefradrag fra 1. indbetalte gavekrone, mens kontingentet ikke udløser et skattefradrag. Der udsendes girokort fra Samvirkende Menighedsplejer til de tilmeldte 1 gang årligt, først på året. Har man tilmeldt sig ved betaling i 4. kvartal, regnes det som betaling for det efterfølgende kalenderår.

Personligt medlemskab uden tilsending af yderligere gavebeløb modtages naturligvis også gerne.

Ny folder om personligt støttemedlemskab

Stoettemedlem_folder_2012.pdf

Ny støttemedlems-folder. Læs her nærmere om, hvad der følger med et personligt støttemedlemskab

Tilbud om billig leje af ferielejlighed i Sydspanien.

Personlige medlemmer af SMP har mulighed for at leje en ferielejlighed hos Idéhuset i Brøndby.

Se folder om tilbud og lejebetingelser her.