Tak for støtte fra fonde, legater og lokale menighedsplejer

I 2017 har Samvirkende Menighedsplejer modtaget støtte fra følgende fonde, legater og menighedsplejer:

 

Den Saxildske Familiefond

P. A. Messerschmidt og Hustrus Fond

Arbejdsmarkedets Feriefond

Fonden Ensomme Gamles Værn

Solsidan Fonden

Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Erik Birger Christensens Fond

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke både disse gavegivere og takke de danske kirker for de midler, der indsendes fra kollekterne til Samvirkende Menighedsplejer. Endvidere en stor tak til enkeltpersoner, der støtter vort arbejde.

Tak for støtte i 2016

I 2016 har Samvirkende Menighedsplejer modtaget støtte fra følgende fonde:

P. A. Messerschmidt og Hustrus Fond

Den Saxildske Familiefond

Arbejdsmarkedets Feriefond

Den Sociale Fond for børn og unge

Fonden Ensomme Gamles Værn

I. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat

Johanne og Cornelius Petersens Legat

Nord Vest Fonden

C. A. Tesch og Hustrus fond

Stiftelsen for Aagaards Hjem

Bikubenfonden

Oak Foundation

Fondation Juchum

Otto og Gerda Bings Mindelegat

Dyssegård Sogns Menighedspleje

Københavns Kommunes Legat for Institutioner

Kreaturkommissionær Poul Sørensens Legat

Birthe Justesens Fond

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Brødrene Hartmanns Fond

Emil Petersens og Hustru Oline Petersens Legat

Den Midtjyske Bladfond

Grosserer Henrik Anker Nordenberg Cappelens Legat

 

Hermed en hjertelig tak!