Nyhedsarkiv

06-10-10 17:11

Den første aflastningstjeneste i Danmark fylder 20 år

I efteråret 1990 søsatte Samvirkende Menighedsplejer et pionérprojekt i Danmark: Aflastningstjenesten for pårørende til alvorligt syge i eget hjem.

Pårørende til kronisk syge, døende og demensramte, der befinder sig i eget hjem, har gennem årene fået stor støtte af engagerede frivilliges besøg fra Samvirkende Menighedsplejers aflastningstjeneste i Valby. Sygeplejerske Ellen Dalgaard Jensen grundlagde arbejdsgrenen, der siden bredte sig til ca. 25 menighedsplejer i Danmark, fik stor offentlig bevågenhed og mange offentlige tilskudsmidler i opbygningsfasen. Også andre kirkelige organisationer tog opgaven op, og siden har bl.a.også Ældresagen sat aflastningstjenesten i gang.

Opgaven har vist sig at være påkrævet, da hjælpen fra det offentlige til pårørende i denne situation i de fleste kommuner er meget mangelfuld. Ofte er situationen så belastende for den pårørende, at man trues af eller måske ender med selv at blive syg. Her kommer de jævnlige besøg af en frivillig aflaster, der tager sig af den syge og giver den pårørende et pusterum, ind og giver ofte netop den støtte, der er brug for.

Aflastningstjenesten i Valby, hvor det hele begyndte, lever i bedste velgående, nu under sygeplejerske og ældrekonsulent Nina Bauns ledelse. De senere år er aflastningstjenesten blevet udvidet med forskellige netværkstilbud for demensramte par og pårørende til demensramte.

Aflasterne i Valby har i dag fejret jubilæet med en lille fest, hvor også Ellen Dalgaard Jensen var til stede. I Samvirkende Menighedsplejer er vi stolte over, at organisationen som den første i landet satte denne vigtige hjælpetjeneste i gang. Tak til de mange frivillige og de mange timers indsats, de så engageret har ydet for familier i krise.

Vi hjælper gerne flere sogne og menighedsplejer med at iværksætte aflastningstjeneste, så kontakt os endelig. Aflastningstjenesten i Valby har altid brug for nye frivillige, så kontakt gerne Nina Baun på tlf. 36 13 06 39 eller på e-mail nb@menighedsplejer.dk

 

 


Tilbage