Nyhedsarkiv

31-10-10 16:37

Nyhedsstafetten: Vamdrup-Kirke-Liv

Vamdrup –Kirke –Liv, Vamdrup
Vamdrup-Kirke-Liv (VKL) er Vamdrup sogns menighedspleje, som for omkring 10 år siden blev stiftet i Vamdrup. VKL har til opgave at være paraplyorganisation for arbejdet ud fra vores kirke.

 

VKL har forskellige aktiviteter ud fra kirken, såsom børnearbejde ”Blæksprutten” med børn fra 4 til 8 år, som drives af vores sognemedhjælper sammen med frivillige, ”Hajen” med børn fra 8 til 12 år, som udelukkende fungerer med frivillige hjælpere, vi har et børnekor, som naturligt bliver ledet af kirkens organist.

Vi har adventshyggeaften i dec., hvor der kommer omkring 90 ”store og små”, med start i kirken med luciaoptog m.m, efterfølgende i vores Kirkehus med traktement og andet underholdning. Vi har familiejulefest, hvor der kommer mange børnefamilier. 

Der trykkes og uddeles kirkeblade i hele sognet, der er ca. 35 frivillige uddelere, som klarer denne opgave.

Vi har Familiefredag, hvor unge familier samles en gang om måneden.

Vi har Sognedag en søndag i sept. Fra kl .11 til 16, hvor vi starter med gudstjeneste i kirken. Sådan en dag kommer der omkring 500-600 mennesker i og omkring kirken. Mange forskellige interesser er tilgodeset, modeopvisning, gospelkor, Cross bane for børn og meget andet. Som noget nyt havde vi i år rapelling fra kirkens tårn på programmet. Vi er så heldige at have et meget aktivt spejderarbejde i Vamdrup sogn, og de er flinke til at møde op til sognedagen med forskellige aktiviteter. Der er et par af spejderlederne, som er uddannet til stå for rapelling, og det var en aktivitet som tiltrak unge mennesker, og samtidig gav en masse” PR” for sognedagen.

Vi har en kirkecafe, som især enlige nyder godt af, hver onsdag fra 14,30 til 16,30 er der åbent i ”Onsdagscaféen”, der kommer omkring 25-30, hvor der drikkes kaffe/te med hjemmebag, rigtig megen hyggesnak, der synges af Højskolesangbogen eller af salmebogen, så taget næsten løftes. Der fortælles eller læses måske en historie, eller andet tiltag, deltagerne bidrager også gerne med en lille historie.  Vi kan mærke på deltagerne,  som kommer i caféen at de nyder disse onsdag eftermiddage.  For gangbesværede er der mulighed for gratis liftbus. Caféen ledes af sognemedhjælperen, sammen med frivillige.

 Vi sender nyhedsstafetten videre.

Vi sender nyhedsstafetten videre til Holstebro Kirkes menighedspleje, som har mange spændende ting på programmet bl.a. spisefællesskab.

Mary og Verner Andersen, Vamdrup- Kirke- Liv


Tilbage