Nyhedsarkiv

03-02-11 20:00

Nyhedsstafetten: Roskilde Domsogns Menighedspleje

Roskilde Domsogns Menighedspleje er en af landets mest privilegerede menighedsplejer.
Et råb om hjælp : Under overskriften ”Et råb om hjælp” dukkede der en tirsdag morgen i december følgende mail op på min computer. (Bringes med tilladelse fra den pågældende person).

Kære  menighedspleje i Roskilde Domsogn

Jeg skriver til jer, fordi jeg denne morgen endnu engang står op til en rigtig svær situation. Jeg er enlig mor, har 2 store drenge og et weekendbarn. Jeg studerer til sygeplejerske, og vil som den første i min familie få en uddannelse. Dette gør mit mål endnu mere vigtigt.

  Mine store børns far er død, så jeg har klaret hverdagen med dem alene. Jeg håber inderligt, at jeg må række ud til jer, for jeg har ingen andre steder at få hjælp. Lige nu er min situation så slem, at jeg ikke kan få mad på bordet, og samtidig er jeg nødt til at overveje at stoppe på mit elskede studie, da jeg ikke har råd til de bøger, vi skal bruge nu.

  Begge mine forældre er syge og kan ikke hjælpe mig. Så jeg står vitterligt ALENE. Jeg er simpelthen ved at kapitulere! Normalt er jeg en stærk pige, med tro på, at Gud aldrig kommer for sent.

  Har I nogen muligheder for at hjælpe mig? Måske blot så vi kan få lidt mad. Det er ikke rart for mig at være nået herud, men jeg må række ud for mine børns skyld. De skal ikke lide under alt dette. Vil I ikke godt finde bamhjertighed til at høre mit råb denne tirsdag morgen? Jeg har ikke et menneske at spørge desværre.

 Velstand og armod

Jeg gad nok se det menneske, som er upåvirket at en sådan henvendelse! I Roskilde Domsogns Menighedspleje er vi så privilegerede, at en stor lejeindtægt fra gamle institutionsbygninger giver mulighed for både at give akut hjælp, som i det omtalte tilfælde, og til også at have en række spændende projekter kørende.

  Roskilde Domsogn er et af landets største med ca. 19.000 indbyggere. I sognet er der både velstand og armod. Det sidste mærkede vi op til jul, hvor mange henvendte sig for at søge julehjælp. Her kunne vi som en håndsrækning uddele 100.000 kr. til 80 familier og enkeltpersoner. Og i årets løb dukker der mange ansøgninger op fra familier, som er i akut behov for mad og tøj og andre basale fornødenheder.

 Organisering af vore projekter

I de seneste år har vi haft mulighed for at sætte en række projekter i søen. For at vi som bestyrelse kan gabe over så mange aktiviteter, har vi organiseret os på den måde, at der for hvert projekt er ansat en projektkoordinator, som har et hovedansvar for projektets drift - herunder den løbende kontakt til de frivillige medarbejdere. Projektkoordinatoren får et beskedent vederlag for opgaven. Det er godt at have mange frivillige medarbejdere. Men det er vores erfaring, at der skal være én person, som har et hovedansvar. Og denne person refererer til en kontaktperson i bestyrelsen, således at bestyrelsen hele tiden er opdateret på projektet. Samtidig er bestyrelsens kontaktperson en sparringspartner for projektkoordinatoren.

 Eksempler på projekter

Projektarbejdet i Domsognet begyndte for år tilbage med en sorggruppe for voksne. Den blev senere fulgt op af en sorggruppe for unge. Der er mange ensomme i sognet. I erkendelse heraf har vi en besøgstjeneste, hvor ca. 20 besøgsvenner stiller sig til rådighed med besøg hos en række besøgsværter. Ordningen fungerer til stor gensidig glæde. Der er også mange udfordringer i parforholdet. Som en ”vitaminindsprøjtning” til parforholdet afholder vi derfor to gange om året et såkaldt PREP-kursus, som indeholder pædagogiske redskaber til bedre kommunikation og konflikthåndtering i hverdagen. Et sådant kursus er i mange tilfælde med til at styrke en familie, hvor ikke mindst børnene kommer til at betale en høj pris, hvis familien bryders op. Domsognets Menighedspleje er også med i Samvirkende Menighedsplejers ferieprojekt. De sidste par år har vi således kunnet sende 6 familier fra sognet  på en uges gratis sommerhusferie i et af landets feriecentre i samarbejde med byens øvrige menighedsplejer. Sammen med deres familier kan der således dannes bæredygtige netværker, som også mødes efter ferien.

 Retræte for efterladte. ”Når to bli’r til én”

Som det sidste skud på stammen af projekter arrangerer vi to årlige retræter på Smidstrup Strand Refugium for efterladte med et fokus på ”Når to bli’r til én”. Det er svært at stå tilbage efter et tab af en ægtefælle. Retræten tager udgangspunkt i det nye livsvilkår. Det kræver mod at møde verden igen ud fra den nye virkelighed. Men det er nødvendigt at tage udfordringen op og søge social kontakt, så livet ikke ender i ensomhed og uvirksomhed.

 Fremtidige udfordringer til Menighedsplejen

Der er mange muligheder for en menighedspleje i et så stort og varieret sogn. Og der dukker hele tiden nye idéer op. Vi skal blot huske at have fokus på organiseringen at opgaverne. Samtidig er det vigtigt for at fastholde og tiltrække nye frivillige medarbejdere, at de oplever deres opgave som meningsfuld og til gensidig glæde. I Roskilde Domsogns Menighedspleje er vi derfor i gang med grundigt at gennemreflektere frivilligproblematikken, for de frivillige er fremover  nøglen til ny vækst i de kirkelige aktiviteter – herunder også i menighedsplejen. For at det skal lykkes, skal vi også fremover være godt klædt på til at respondere på et akut råb om hjælp og til mere fremadrettet at skabe fundamenter for livsudfoldelse og livsglæde.

 Næste Nyhedsstafet

Fra Roskilde Domsogns Menighedspleje sender vi stafetten videre til Ringkøbing-Rindum Menighedspleje. Dér har man et blomstrende arbejde i gang på tværs af dansk og nydansk kultur, og man er god til at få unge som besøgsvenner.

Med venlig hilsen

Sognepræst Paul Kofoed Christiansen

Formand for Roskilde Domsogns Menighedspleje

 

Foto: Kirkebøssen i Roskilde Domkirke

 

 

 


Tilbage