Nyhedsarkiv

26-09-11 17:33

Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle

På torsdag d. 29. september - dagen før frivillighedsfredag - offentliggør en lang række organisationer, heriblandt Samvirkende Menighedsplejer, et sæt anbefalinger for, hvorledes frivillige og professionelle skal arbejde sammen.

Vi vil ikke foregribe begivenhedernes gang og offentliggøre Spillereglerne allerede her, men vente til torsdag. Idéen med offentliggørelse af disse regler, der har været forberedt i lang tid, er at modvirke den tendens, der fra offentlig side har været til i stigende omfang at inddrage frivillige i opgaver, der hører hjemme i den professionelle offentlige omsorg. Især på institutionerne, hvor frivillige og professionelle arbejder sammen side om side, ligger der en fare for sammenblanding, og dybest set en fare for, at det offentlige vil spare på borgernes krav på omsorg fra det offentlige ved at inddrage frivillige.

Derfor er det bemærkelsesværdige ved Spillereglerne også, at her er frivillige og faglige organisationer gået sammen, fordi begge typer organisationer kan se en mening i at beskytte ikke alene deres medarbejdere, men også - og først og fremmest - de borgere, der skal tilgodeses med den bedst mulige omsorg fra professionelle og fra frivillige.

Foruden Frivilligt Forum, der har været tovholder på opgaven, lægger følgende organisationer navn til Spillereglerne:

FOA, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Ældremobiliseringen, Lo Faglige Seniorer, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Pensionisternes Samvirke og Samvirkende Menighedsplejer.

Det er i alles interesse, at grænserne trækkes op. Anbefalingerne skal ikke opfattes som et diktat fra deltagernes side, men alene som nogle gennemtænkte formuleringer, der lokalt skal lette samarbejdet mellem frivillige og professionelle og gøre den omsorg, der ydes af begge grupper, så god som muligt for borgerne.


Tilbage