Nyhedsarkiv

20-03-12 21:17

Tilskud fra Den folkekirkelige Udviklingsfond

Samvirkende Menighedsplejer har netop modtaget et tilskud på 200.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond.

Tilskuddet skal gå til, at der udarbejdes en Håndbog i Sognediakoni til brug for de nye menighedsråd, der tiltræder deres opgave efter menighedsrådsvalget i efteråret 2012. Håndbogen ventes at udkomme i første halvdel af 2013.

Samvirkende Menighedsplejer har en stor viden og en årelang erfaring, når det gælder sognediakonale initiativer i menighederne, og der er ingen tvivl om, at menighedsrådene har en nøgleposition, når det gælder om at sætte kirkelig-sociale (diakonale) arbejdsgrene i gang lokalt.

Vi sporer klart en stigende interesse for at fremme diakonien i sognene i disse år. Derfor er vi meget glade for, at Kirkeministeriet har betroet os den opgave at udarbejde en diakoni-håndbog for menighedsrådene.

Billedet viser en fest for de ældre i Menighedsplejerne.


Tilbage