Nyhedsarkiv

19-12-14 18:34

Nyt tag på Fælleskontoret i Valby

Samvirkende Menighedsplejer har fra september til nu haft en omfattende byggerenovering i gang, idet hele tagkonstruktionen på Fælleskontoret i Valby er blevet skiftet.

Det smukke hus på Valby Tingsted, som Samvirkende Menighedsplejer erhvervede i 1975, har haft det oprindelige tag fra husets opførelse i 1930, men taget var blevet utæt i de senere år. Ved de store storme i 2013 kom der vand ind, og tagsten faldt af. Derfor var der ingen vej udenom. Byggefirmaet, der styrede byggeriet, anbefalede en total udskiftning, da der var råd i nogle bjælker. Tagrenoveringen, der netop er færdig, har kostet Samvirkende Menighedsplejer 2,2 mio. kr. Disse midler vil blive betalt af organisationens opsparede midler og ikke af midler, der indsendes til støtte for det diakonale arbejde. Der blev søgt om støtte til ombygningen, men det lykkedes ikke at få penge hjem. Derfor måtte organisationen tage midler ud af sin kapital til byggeriet. Selv om vi meget hellere vil anvende vore midler til diakonale formål, var det et spørgsmål om at bevare huset eller ikke.

Huset på Valby Tingsted 7 fremtræder nu i god stand både indvendigt og udvendigt. I 2002 blev der gennemført en restaurering af huset indvendigt, og mange, der besøger huset første gang, udtrykker glæde over at befinde sig i de smukke rum og den hyggelige atmosfære. Nu er husets ydre også renoveret. For få år siden blev alle husets vinduer udskiftet, hvilket betød en stor besparelse på varmeregningen, og nu fremstår huset med et smukt nyt tegltag og med en underdækning og en isolering, der både sikrer mod vandindtrængning og giver huset yderligere god varmeøkonomi.

Størstedelen af bygningens 1. sal har de seneste 10 år været lejet ud til en anden organisation.  I husets høje kælder foregår der aktiviteter for forskelllige mennesker, især ældre, ensomme og syge, en stor del af ugens dage.

På fotoet ses bygningen med det gamle tag. Vejret har siden tagrenoveringens afslutning været så gråt og trist, at det smukke nye tag ikke kommer til sin ret. Vi vil udsende et foto, når vejret bliver til det.


Tilbage