Nyhedsarkiv

19-12-17 19:58

SMP afslutter et vellykket demensprojekt

Samvirkende Menighedsplejer har de seneste 3 år med basis i arbejdet i Valby gennemført satspuljeprojektet "Et godt liv med demens".

Efter nogle startvanskeligheder, hvor det kneb med at motivere de demensramtes pårørende til at få overskud til at deltage i netværkstilbud i SMP, fandt vi en rigtig god form for samvær med aktiviteten "Det Rullende Mødested".

Kort fortalt handler det om, at pårørende til demensramte får nogle fritimer til sig selv, mens deres partner er på et dagcenter, og her deltager de så 7 ad gangen på en bustur ud til et naturområde. I turen indgår, at man bevæger sig rundt i det fri og får rørt kroppen, og så er der lagt op til fortrolig samtale på tværs af deltagerne. Her lettes sindet for noget af det, der volder problemer i hverdagen, og man lærer af hinandens erfaringer. Der køres en bustur 1 dag om ugen, idet 4 forskellige hold kommer af sted i løbet af en måned.

Efter at projektet, der er blevet støttet af Sundhedsstyrelsen, afsluttes med udgangen af året, er det målet at fortsætte naturturene for de pårørende. Der er indhentet fondsstøtte til at fortsætte, dog ikke tilstrækkeligt, så der fundraises på livet løs. Har man lyst til at høre mere om projektet med tanke om at støtte det eller blot for få mere at vide, kontaktes vi gerne på tlf. 36 46 66 66. Derudover vil der også være deltagerbetaling på turene. Indtil der findes flere midler til aktiviteten, er den desværre ikke åben for nye deltagere.


Tilbage