Velkommen til Samvirkende Menighedsplejer

Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig landsorganisation for menighedsplejer i Danmark. Menighedsplejer kan være selvstændige foreninger eller menighedspleje med basis i sognets menighedsråd.

Menighedspleje kan bedst beskrives som det kirkelige sociale arbejde, der udføres lokalt i sognene.

Vort arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og respekt for det enkelte menneskes eget værd. Samvirkende Menighedsplejers formål er at inspirere til og støtte udvikling af netværksarbejde og omsorg for mennesker i alle aldre. Ikke mindst ældre, syge, ensomme og udsatte børnefamilier sætter vi hjælpeindsatser ind for - i samarbejde med sognene.

Vi står til rådighed for sognene med konsulentbistand, særlige koordinationsopgaver, tilrettelæggelse af kurser, uddannelse af frivillige medarbejdere samt økonomisk støtte, blandt andre legatstøtte, julehjælp og feriehjælp.

Desuden arbejder organisationen med boligadministration i forbindelse med professionel pleje og omsorg på ældre- og handicapområdet samt i forbindelse med ældreboliger.

Vi har i mere end 115 år været pionerer i omsorgsarbejde som en kirkelig civilsamfundsopgave. Ikke mindst de frivilliges indsats er vort hjertebarn. Vi bruger de mange års erfaring som en værdifuld ressource, når vi tager nye opgaver op. Vi holder hele tiden øje med samfundsudviklingen, og vi inspirerer sognene til at sætte ind, hver gang medmenneskeligheden er truet for en udsat gruppe. Vi opfordrer sogne og enkeltpersoner, der vil indgå i en menighedsplejeopgave, til at rette henvendelse (tlf. 36 46 66 66, e-mail: smp@menighedsplejer.dk).

Kirkens Genbrug