Aktiviteter hos menighedsplejerne

Folkekirkens Feriehjælp (70)
Besøgstjeneste i private hjem (62)
Julehjælp (47)
Dagligstue/café/generelt (32)
Besøgstjeneste på plejehjem (30)
Sorggruppe Øvrige (19)
Netværksarbejde for børnefamilier (17)
Tværkulturelt arbejde (16)
Aflastningstjeneste for demente (13)
Samvær på tværs af generationer (11)
NetvAErk for Aeldre:eldrekredsmoeder (10)
Dagligstue/café/for bestemt gruppe (10)
Bisiddertjeneste (9)
Julehjaelp legater (9)
Sociale aktiviteter (9)
Genbrugsbutik (9)
Ledsagertjeneste (9)
Telefonkæde (8)
Vågekonetjenesten (8)
Aflastningstjeneste anden alvorlig sygdom (7)
Eftermiddagsmøde/udflugter (6)
Sorggruppe for voksne (6)
Udflugter for ældre (5)
Andet: Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (5)
Sorggruppe børn og unge (5)
Akuthjælp (4)
Ældremøder (4)
Kirkens genbrug (4)
Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (4)
Aktiviteter for boern og unge (4)
Julemarked (3)
handy- gruppe (3)
legatuddeling (3)
Juleaftensarrangement (3)
Netværk for ældre:ældrekredsmøder (3)
Kirkens Fællesspisning (3)
Teenage fællesskab (3)
Mandegruppe med mad (3)
Økonomigruppen (3)
faellesspisning - cafe arrangementer (2)
Værestedsaftener (2)
Familietjeneste (2)
Sogneaftener (2)
Mini-hoejskolen (foredrag og faellesspisning) (2)
Spisevenner (2)
Julemiddag (2)
Bespisning af hjemløse (2)
Sommerudflugt for ældre og ensomme (2)
Herrehjørnet - kun for mænd (2)
Vanskeligt stillede børnefamilier (2)
Loppemarked (2)
Kirkens Kaffestue (1)
Hjemloese (1)
Internationale aftener (1)
Udflugt - frokost for let psykisk syge (1)
Andet frivilligt arbejde (1)
Internationalt mødested for Kvinder (1)
Fredagstraef - faellesspisning (1)
Slagelse Menighedspleje (1)
Haandarbejde (1)
Aarligt hoestmarked til stoette for MP (1)
Musik og menighedspleje (1)
Mange lokalforankrede aktiviteter og initiativer under en hat (1)
Juleaften for ældre og ensomme m.fl. (1)
Gud og Pasta (1)
Mandagshjørnet, mødested for dagplejere med børn (1)
Tirsdagstræf (1)
Familie-sommerudflugt (1)
Torsdagsklub (1)
Flygtninge arbejde (1)
Oplevelsesklub for selvhjulpne pensionister (1)
faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (1)
Besøgstjeneste på plejehjem med gudstjeneste (1)
www.fugleskraemsel.dk (1)
Sognemøde for ældre (1)
Kirkens Fredagsklub (1)
Hoejskoleophold (1)
toejindsamling (1)
Sommerlejr (1)
Daglig leder af Kirkens Genbrug (1)
Demenscafe (1)
Sorggruppe for unge og voksne, der har mistet børn (1)
Hyggeklub (1)
Madklub for enlige forsørgere (1)
Socialrådgiverbistand (1)
Elsk Kvaglund (1)
Drivhuset - oplevelser og fællesskab (1)
Middag for frivillige (1)
Lille Juleaften i Snertinge (1)
Byfest (1)
Sognemiddage (1)
Salg af diverse mad og drikke ved forskellige koncerter (1)
Salmesang mm. på ældrecenter (1)
Hjælp til flygtninge (1)