Aktiviteter hos menighedsplejerne

Folkekirkens Feriehjælp (69)
Besøgstjeneste i private hjem (59)
Julehjælp (42)
Dagligstue/café/generelt (33)
Besøgstjeneste på plejehjem (29)
Sorggruppe Øvrige (18)
Tværkulturelt arbejde (17)
Aflastningstjeneste for demente (13)
Netværksarbejde for børnefamilier (12)
Samvær på tværs af generationer (11)
Dagligstue/café/for bestemt gruppe (11)
NetvAErk for Aeldre:eldrekredsmoeder (10)
Bisiddertjeneste (9)
Sociale aktiviteter (9)
Ledsagertjeneste (9)
Telefonkæde (8)
Genbrugsbutik (8)
Vågekonetjenesten (8)
Julehjaelp legater (7)
Aflastningstjeneste anden alvorlig sygdom (7)
Eftermiddagsmøde/udflugter (6)
Udflugter for ældre (5)
Sorggruppe for voksne (5)
Sorggruppe børn og unge (5)
handy- gruppe (4)
Kirkens genbrug (4)
Ældremøder (4)
legatuddeling (3)
Netværk for ældre:ældrekredsmøder (3)
Juleaftensarrangement (3)
Kirkens Fællesspisning (3)
Teenage fællesskab (3)
Mandegruppe med mad (3)
Økonomigruppen (3)
Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (2)
Familietjeneste (2)
Julemarked (2)
Julemiddag (2)
Bespisning af hjemløse (2)
Sogneaftener (2)
Spisevenner (2)
Mini-hoejskolen (foredrag og faellesspisning) (2)
Herrehjørnet - kun for mænd (2)
Sommerudflugt for ældre og ensomme (2)
Vanskeligt stillede børnefamilier (2)
faellesspisning - cafe arrangementer (2)
Akuthjælp (2)
Loppemarked (2)
Hjemloese (1)
Haandarbejde (1)
Aarligt hoestmarked til stoette for MP (1)
Internationale aftener (1)
Internationalt mødested for Kvinder (1)
Gud og Pasta (1)
Værestedsaftener (1)
Besøgstjeneste på plejehjem med gudstjeneste (1)
Mange lokalforankrede aktiviteter og initiativer under en hat (1)
Flygtninge arbejde (1)
Oplevelsesklub for selvhjulpne pensionister (1)
Musik og menighedspleje (1)
Torsdagsklub (1)
Sognemøde for ældre (1)
Juleaften for ældre og ensomme m.fl. (1)
Mandagshjørnet, mødested for dagplejere med børn (1)
Daglig leder af Kirkens Genbrug (1)
Hoejskoleophold (1)
Tirsdagstræf (1)
www.fugleskraemsel.dk (1)
Aktiviteter for boern og unge (1)
Familie-sommerudflugt (1)
faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (1)
Socialrådgiverbistand (1)
Demenscafe (1)
Hyggeklub (1)
Elsk Kvaglund (1)
Kirkens Fredagsklub (1)
Sorggruppe for unge og voksne, der har mistet børn (1)
toejindsamling (1)
Salmesang mm. på ældrecenter (1)
Lille Juleaften i Snertinge (1)
Sommerlejr (1)
Sognemiddage (1)
Madklub for enlige forsørgere (1)
Hjælp til flygtninge (1)
Kirkens Kaffestue (1)
Middag for frivillige (1)
Drivhuset - oplevelser og fællesskab (1)
Udflugt - frokost for let psykisk syge (1)
Byfest (1)
Salg af diverse mad og drikke ved forskellige koncerter (1)
Fredagstraef - faellesspisning (1)
Andet frivilligt arbejde (1)