Aktiviteter hos menighedsplejerne

Folkekirkens Feriehjælp (70)
Besøgstjeneste i private hjem (60)
Julehjælp (44)
Dagligstue/café/generelt (32)
Besøgstjeneste på plejehjem (30)
Sorggruppe Øvrige (19)
Tværkulturelt arbejde (17)
Netværksarbejde for børnefamilier (14)
Aflastningstjeneste for demente (13)
Samvær på tværs af generationer (11)
Dagligstue/café/for bestemt gruppe (10)
NetvAErk for Aeldre:eldrekredsmoeder (10)
Julehjaelp legater (9)
Sociale aktiviteter (9)
Ledsagertjeneste (9)
Bisiddertjeneste (9)
Vågekonetjenesten (8)
Genbrugsbutik (8)
Telefonkæde (8)
Aflastningstjeneste anden alvorlig sygdom (7)
Eftermiddagsmøde/udflugter (6)
Sorggruppe for voksne (5)
Sorggruppe børn og unge (5)
Udflugter for ældre (5)
Akuthjælp (4)
Ældremøder (4)
Kirkens genbrug (4)
handy- gruppe (3)
Juleaftensarrangement (3)
Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (3)
Netværk for ældre:ældrekredsmøder (3)
Kirkens Fællesspisning (3)
Andet: Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (3)
Teenage fællesskab (3)
Mandegruppe med mad (3)
Økonomigruppen (3)
Julemarked (3)
legatuddeling (3)
Familietjeneste (2)
Sogneaftener (2)
Aktiviteter for boern og unge (2)
Mini-hoejskolen (foredrag og faellesspisning) (2)
Spisevenner (2)
Julemiddag (2)
Bespisning af hjemløse (2)
Sommerudflugt for ældre og ensomme (2)
Herrehjørnet - kun for mænd (2)
Vanskeligt stillede børnefamilier (2)
Loppemarked (2)
faellesspisning - cafe arrangementer (2)
Musik og menighedspleje (1)
Mange lokalforankrede aktiviteter og initiativer under en hat (1)
Juleaften for ældre og ensomme m.fl. (1)
Gud og Pasta (1)
Flygtninge arbejde (1)
Mandagshjørnet, mødested for dagplejere med børn (1)
Tirsdagstræf (1)
Familie-sommerudflugt (1)
Torsdagsklub (1)
Sognemøde for ældre (1)
Oplevelsesklub for selvhjulpne pensionister (1)
faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (1)
Besøgstjeneste på plejehjem med gudstjeneste (1)
Hoejskoleophold (1)
www.fugleskraemsel.dk (1)
Kirkens Fredagsklub (1)
Demenscafe (1)
toejindsamling (1)
Sommerlejr (1)
Daglig leder af Kirkens Genbrug (1)
Elsk Kvaglund (1)
Sorggruppe for unge og voksne, der har mistet børn (1)
Hyggeklub (1)
Madklub for enlige forsørgere (1)
Socialrådgiverbistand (1)
Lille Juleaften i Snertinge (1)
Drivhuset - oplevelser og fællesskab (1)
Middag for frivillige (1)
Hjælp til flygtninge (1)
Byfest (1)
Sognemiddage (1)
Salg af diverse mad og drikke ved forskellige koncerter (1)
Salmesang mm. på ældrecenter (1)
Udflugt - frokost for let psykisk syge (1)
Kirkens Kaffestue (1)
Hjemloese (1)
Internationale aftener (1)
Fredagstraef - faellesspisning (1)
Andet frivilligt arbejde (1)
Internationalt mødested for Kvinder (1)
Værestedsaftener (1)
Aarligt hoestmarked til stoette for MP (1)
Slagelse Menighedspleje (1)
Haandarbejde (1)