Aktiviteter hos menighedsplejerne

Folkekirkens Feriehjælp (70)
Besøgstjeneste i private hjem (59)
Julehjælp (42)
Dagligstue/café/generelt (33)
Besøgstjeneste på plejehjem (29)
Sorggruppe Øvrige (18)
Tværkulturelt arbejde (17)
Aflastningstjeneste for demente (13)
Netværksarbejde for børnefamilier (12)
Dagligstue/café/for bestemt gruppe (11)
Samvær på tværs af generationer (11)
NetvAErk for Aeldre:eldrekredsmoeder (10)
Sociale aktiviteter (9)
Ledsagertjeneste (9)
Bisiddertjeneste (9)
Julehjaelp legater (9)
Vågekonetjenesten (8)
Genbrugsbutik (8)
Telefonkæde (8)
Aflastningstjeneste anden alvorlig sygdom (7)
Eftermiddagsmøde/udflugter (6)
Sorggruppe for voksne (5)
Sorggruppe børn og unge (5)
Udflugter for ældre (5)
Akuthjælp (4)
Ældremøder (4)
Kirkens genbrug (4)
Juleaftensarrangement (3)
Kirkens Fællesspisning (3)
Teenage fællesskab (3)
Mandegruppe med mad (3)
Økonomigruppen (3)
legatuddeling (3)
Julemarked (3)
handy- gruppe (3)
Netværk for ældre:ældrekredsmøder (3)
Familietjeneste (2)
Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (2)
Sogneaftener (2)
Andet: Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (2)
Mini-hoejskolen (foredrag og faellesspisning) (2)
Spisevenner (2)
Julemiddag (2)
Bespisning af hjemløse (2)
Sommerudflugt for ældre og ensomme (2)
Herrehjørnet - kun for mænd (2)
Vanskeligt stillede børnefamilier (2)
Loppemarked (2)
faellesspisning - cafe arrangementer (2)
Juleaften for ældre og ensomme m.fl. (1)
Gud og Pasta (1)
Sognemøde for ældre (1)
Mandagshjørnet, mødested for dagplejere med børn (1)
Tirsdagstræf (1)
Hoejskoleophold (1)
Familie-sommerudflugt (1)
Torsdagsklub (1)
Aktiviteter for boern og unge (1)
Oplevelsesklub for selvhjulpne pensionister (1)
faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (1)
Besøgstjeneste på plejehjem med gudstjeneste (1)
Demenscafe (1)
www.fugleskraemsel.dk (1)
Kirkens Fredagsklub (1)
Elsk Kvaglund (1)
toejindsamling (1)
Sommerlejr (1)
Daglig leder af Kirkens Genbrug (1)
Lille Juleaften i Snertinge (1)
Sorggruppe for unge og voksne, der har mistet børn (1)
Hyggeklub (1)
Madklub for enlige forsørgere (1)
Socialrådgiverbistand (1)
Hjælp til flygtninge (1)
Drivhuset - oplevelser og fællesskab (1)
Middag for frivillige (1)
Udflugt - frokost for let psykisk syge (1)
Byfest (1)
Sognemiddage (1)
Salg af diverse mad og drikke ved forskellige koncerter (1)
Salmesang mm. på ældrecenter (1)
Fredagstraef - faellesspisning (1)
Kirkens Kaffestue (1)
Hjemloese (1)
Internationale aftener (1)
Aarligt hoestmarked til stoette for MP (1)
Andet frivilligt arbejde (1)
Internationalt mødested for Kvinder (1)
Værestedsaftener (1)
Mange lokalforankrede aktiviteter og initiativer under en hat (1)
Haandarbejde (1)
Flygtninge arbejde (1)
Musik og menighedspleje (1)