Aktiviteter hos menighedsplejerne

Folkekirkens Feriehjælp (70)
Besøgstjeneste i private hjem (61)
Julehjælp (45)
Dagligstue/café/generelt (32)
Besøgstjeneste på plejehjem (30)
Sorggruppe Øvrige (19)
Tværkulturelt arbejde (16)
Netværksarbejde for børnefamilier (16)
Aflastningstjeneste for demente (13)
Samvær på tværs af generationer (11)
Dagligstue/café/for bestemt gruppe (10)
NetvAErk for Aeldre:eldrekredsmoeder (10)
Genbrugsbutik (9)
Ledsagertjeneste (9)
Bisiddertjeneste (9)
Julehjaelp legater (9)
Sociale aktiviteter (9)
Vågekonetjenesten (8)
Telefonkæde (8)
Aflastningstjeneste anden alvorlig sygdom (7)
Eftermiddagsmøde/udflugter (6)
Sorggruppe for voksne (5)
Sorggruppe børn og unge (5)
Udflugter for ældre (5)
Andet: Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (4)
Akuthjælp (4)
Ældremøder (4)
Kirkens genbrug (4)
Teenage fællesskab (3)
Mandegruppe med mad (3)
Økonomigruppen (3)
Julemarked (3)
handy- gruppe (3)
legatuddeling (3)
Juleaftensarrangement (3)
Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (3)
Aktiviteter for boern og unge (3)
Netværk for ældre:ældrekredsmøder (3)
Kirkens Fællesspisning (3)
Julemiddag (2)
Bespisning af hjemløse (2)
Sommerudflugt for ældre og ensomme (2)
Herrehjørnet - kun for mænd (2)
Vanskeligt stillede børnefamilier (2)
Loppemarked (2)
faellesspisning - cafe arrangementer (2)
Værestedsaftener (2)
Familietjeneste (2)
Sogneaftener (2)
Spisevenner (2)
Mini-hoejskolen (foredrag og faellesspisning) (2)
Hoejskoleophold (1)
Kirkens Fredagsklub (1)
toejindsamling (1)
Daglig leder af Kirkens Genbrug (1)
Demenscafe (1)
Sommerlejr (1)
Sorggruppe for unge og voksne, der har mistet børn (1)
Hyggeklub (1)
Madklub for enlige forsørgere (1)
Socialrådgiverbistand (1)
Elsk Kvaglund (1)
Middag for frivillige (1)
Drivhuset - oplevelser og fællesskab (1)
Lille Juleaften i Snertinge (1)
Byfest (1)
Sognemiddage (1)
Salg af diverse mad og drikke ved forskellige koncerter (1)
Salmesang mm. på ældrecenter (1)
Hjælp til flygtninge (1)
Kirkens Kaffestue (1)
Hjemloese (1)
Udflugt - frokost for let psykisk syge (1)
Internationale aftener (1)
Andet frivilligt arbejde (1)
Internationalt mødested for Kvinder (1)
Fredagstraef - faellesspisning (1)
Slagelse Menighedspleje (1)
Haandarbejde (1)
Aarligt hoestmarked til stoette for MP (1)
Musik og menighedspleje (1)
Mange lokalforankrede aktiviteter og initiativer under en hat (1)
Gud og Pasta (1)
Juleaften for ældre og ensomme m.fl. (1)
Mandagshjørnet, mødested for dagplejere med børn (1)
Tirsdagstræf (1)
Torsdagsklub (1)
Flygtninge arbejde (1)
Familie-sommerudflugt (1)
Oplevelsesklub for selvhjulpne pensionister (1)
faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (1)
Besøgstjeneste på plejehjem med gudstjeneste (1)
www.fugleskraemsel.dk (1)
Sognemøde for ældre (1)