Udgivet af Mette Møbjerg Madsen, ons d. 20. jun 2018, kl. 12:29

I foråret 2018 udsendte vi hæftet ” Besøgsvenskabet” til alle vore medlemssogne, og vi har glædet os over den positive respons, som vi har modtaget fra mange sogne - mange har også købt ekstra hæfter. Du kan finde hæftet på hjemmesiden under 'Besøgstjenesten'

Interessen viser, at mange sogne har interesse for besøgstjenestearbejdet, hvilket er meget glædeligt. Vi vil nu arbejde på at etablere nogle netværksgrupper for de sogne som overvejer/ eller er ved at gå i gang med at oprette en besøgstjeneste. Netværksgrupperne vil give nye koordinatorer for besøgstjenester mulighed for at erfaringsudveksle, støtte, opmuntre og inspirere hinanden. Vi er  starter med at etablere et par grupper i København. Så hvis du lige nu sidder og tænker- ”Mit sogn vil også være med”, så henvend dig til Samvirkende Menighedsplejer på mmm@menighedsplejer.dk  

Kategorier Nyheder