Udgivet af Annette Brinch Iversen, ons d. 10. okt 2018, kl. 14:09

Samvirkende Menighedsplejer og kursusudvalget for Kirkens Genbrug havde igen i år fornøjelsen af at indbyde frivillige i Kirkens Genbrug til et tre dages inspirationskursus på kursuscenter Brogaarden i Strib. Meningen med kurset er at give butikkernes frivillige med særligt ansvar god videns- og erfaringsformidling om butiksdrift.

Mødet med kollegerne fra andre butikker er altid til stor inspiration. Den første dag fik vi en hyggelig og inspirerende gennemgang af arbejdsgangen i 4 meget forskellige butikker og det blev et godt udgangspunkt for resten af kurset. Stemningen var super hyggelig, og der blev udvekslet erfaringer med genbrugsarbejdet.

Tak til alle kursusdeltagere for en engageret deltagelse

Anne, Vagn og Annette

Kategorier Kirkens Genbrug