Udgivet tor d. 31. jan 2019, kl. 00:00

Går jeres menighedspleje/kirke med tanker om at lave frivilligt socialt arbejde for udsatte børnefamilier, så kan projekt – ”Kan myrer spises? Kend og brug naturen i Danmark” - måske være noget for jer?

Naturprojektet er et samarbejdet mellem Friluftsrådet og Samvirkende Menighedsplejer og går ud på at benytte naturen som et rekreativt sted for udsatte børnefamilier, børn og forældre. Projektet har til formål at øge forståelsen af naturen og interessen for at færdes i naturen hos en befolkningsgruppe, der indimellem kan mangle overskud til at komme ud i naturen af egen kraft. Naturprojekt 2019 starter i april/maj og sogne fra hele landet er velkommen til at deltage.


5 forårsudflugter for familierne ud i naturen
Der skal afholdes 5 ture med sognets børnefamilier og turene kan arrangeres som ture af 1 dags varighed eller man kan vælge at slå 2 dagsture sammen til en weekendtur med overnatning. Det er meningen at de 5 natur ture for familierne skal afholdes i perioden april/maj – oktober/november og det enkelte sogn kan afholde turene for sig selv eller måske fælles med de nabosogne, der ligger geografisk tæt på hinanden. Der gives 1.500 kr. til hver tur, som kan bruges til udgifter til transport, medbragt mad og materialer til naturaktiviteterne Målgruppen er børnefamilier, fortrinsvis på kontanthjælp men kan også være førtidspensionister: Foruden en usikker økonomisk situation kan det være psykisk sygdom eller psykisk skrøbelighed hos forældrene eller børnene.  

"Myreprojektet" har socialt sigte
"Myre projektet", som vi også kalder det, har særligt fokus på den samfundsgavnlige effekt af ophold i naturen, specielt opøvelse af sociale kompetencer i forening med den positive individuelle påvirkning: Børn og voksne får ved at opleve andre børn og voksne udfolde sig i naturen, støttet af engagerede frivillige, mulighed for at spejle sig i hinanden som rollemodeller og øge deres mod og lyst til at flytte grænser, så de tør udfolde sig mere. Naturaktiviteterne i fællesskab med ligestillede bliver på denne måde også en løftestang for bedring af sociale vilkår, ved at familierne styrkes individuelt og kollektivt gennem disse aktiviteter.

Informationsmøde og erfaringsdeling
Projektet indledes med, at vi herfra har udarbejdet informationsmateriale i en kort form, materiale, som også stammer fra de erfaringer og viden andre sogne har gjort sig fra 2018, da projektet startede. Desuden vil der være et informationsmøde hvor man vil blive orienteret om projektet. Målsætningen med dette, er, at deltagerne skal få redskaber til at formidle natur kendskab og – aktiviteter til børnefamilierne. Efter vores møder støtter vi naturligvis op om iværksættelsen af naturaktiviteterne ved besøg af i startfasen hos hvert af de deltagende sogne. Sognene forpligter sig desuden ved tilmelding til projektet at rapportere på et skema om de gennemførte aktiviteter. Skemaet, er udarbejdet herinde fra og skal indgå i den videre udvikling af det informationsmateriale, der skal være et blivende resultat af projektet.

Har du brug for at vide mere?
For nærmere information kontakt venligst socialrådgiver/konsulent Betina Køster på mailadresse bk@menighedsplejer.dk og skriv venligst dit tlf. nr. så skal jeg nok ringe dig op.

Kategorier Familier