Udgivet fre d. 8. feb 2019, kl. 00:00

Mellemkirkeligt råd havde inviteret til konference på Nyborg strand onsdag den 30. januar og den 31. januar med fokus på nydanskerne i folkekirken. Det gennemgående spørgsmål var, hvordan kan vi i højere grad integrere nydanskerne i Folkekirken?

Der var i løbet af de to dage forskellige oplæg fra nydansker fra Mellemøsten, Afrika og Østeuropa og fra dem alle blev der givet eksempler på, hvor svært det var at blive en del af den lokale menighed. Der var en af deltagerne, der havde besøgt forskellige kirker, og i en af kirkerne var han blevet mødt i døren, hvilket havde gjort ham rigtig glad.

Niels Nyman fra Apostelkirken i Vesterbro fortalte om, hvordan man kunne inddrage nydansker i gudstjenesten og ændre nogle få ting i liturgien, der skabte ejerskab bland nydanskerne i menigheden.

Samvirkende Menighedsplejer gav forskellige eksempler på, hvordan kirken laver diakonale aktiviteter for nydanskere i forhold til internationale spisefællesskaber, lektiehjælp, Kirkernes integrationsarbejde, kirkens familiearbejde, feriehjælp, julehjælp og genbrugsbutikker.

Hvis du ønsker at arbejde mere med emnet, er du velkommen til at skrive til mmm@menighedsplejer.dk.

Kategorier Nyheder