Udgivet ons d. 27. mar 2019, kl. 10:21

Flere borgere på plejehjem lider af demens. Det betyder, at mange af dem ikke kan følge med i en helt almindelig andagt. Hvordan kan man så formidle Guds ord, hvis ord ikke er det, der forstås? På denne workshop kommer to præster og fortæller om, hvordan de holder gudstjenester for borgere med demens eller handicap.
Johannes Kühle tidligere sognepræst i Abildgård vil fortælle om sit arbejde med borgere, der har et kognitivt handicap.
Jeppe Carsce vil fortælle om sit arbejde på Plejehjem Sølund
omkring borgere med demens. Tilmeldingsfrist 14 dage før kurset afholdes.
Tilmelding følg dette link:
Yderligere oplysninger: Kontakt Mette M. Madsen mmm@menighedsplejer.dk eller mobil: 26 89 06 21

Kurset afholdes i Samvirkende Menighedsplejers lokaler i Valby.  
Prisen er 200 kr. inklusiv frokost

Kategorier Nyheder