Udgivet af Rie Harbo, fre d. 5. apr 2019, kl. 00:00

På fundraising- og regnskabskurset torsdag d. 21. marts 2019, deltog ca. 14 medlemmer fra lokale menighedsplejer og genbrugsbutikker. Dagen bød bl.a. på et oplæg fra Frederiksberg Kommune som orienterede om § 18 & § 79-puljerne og hvad man skal være særlig opmærksom på, når man ville søge disse midler i Frederiksberg Kommune. Der blev også indstillet til, at man orienterer sig om kriterierne for §18 & §79 i sin hjemkommune, da de kan være forskellige fra kommune til kommune.                   

Cinne fra SMP holdt et oplæg om, hvordan vi fundraiser i SMP samt holder styr på de aktuelle fonde, vigtige overvejelser, hvor søges de forskellige fonde og frister for indlevering af ansøgninger. Gennem fonde og legater er der mulighed for at få økonomisk hjælp til enkeltpersoner, div. arrangementer samt fx projektet Folkekirkens Feriehjælp. Det var en rigtig dejlig dag, hvor stemningen var god og der blev erfaringsudvekslet blandt de fremmødte menighedsplejer og genbrugsbutikker. Nogle af de fremmødte havde allerede en rigtig god erfaring med at søge fonde.

Eftermiddagens program fokuserede på regnskab i genbrugsbutikken eller menighedsplejen. Det behøver ikke være så kompliceret, men det kræver orden og system at føre regnskab. Søren, der har ført regnskab i Kirkens Genbrug på Jagtvej fortalte om et let tilgængeligt online regnskabsprogram, Billy, velegnet til foreninger og genbrugsbutikker. Du finder det her. Deltagerne havde stor glæde af erfaringsudvekslingen og har fundet sparringspartnere, man kan ringe til i hverdagen. 

HVIS DET HAR INTERESSE HOLDER VI TILSVARENDE KURSUS I JYLLAND NÆSTE ÅR.


Kategorier Nyheder