Udgivet fre d. 26. apr 2019, kl. 10:00

Et gudstjeneste rum, der vækker sanserne, dejlige lyde og præstens nærvær er vigtige ingredienser i gudstjenester for mennesker med kognitive udfordringer. På workshop den 11. april var der fokus på alternative gudstjenester for voksne udviklingshæmmede og for mennesker med demenslidelser. To meget forskellige målgrupper skaber forskellige krav til gudstjenesten.

Musik, klarhed, humor og kontakt
Johannes Kühle fortalte, hvordan han i 10 år har lavet 'Kirke Café' for borgere med udviklingshæmning i Abildgården i Frederikshavn. God musik til ørerne, konkrete ting og rekvisitter at se på og tale om samt gode sang at synge med på var ingredienser Johannes byggede gudstjenesten op med. Musikken er en essentiel del af gudstjenesten, og at den skal være af en høj kvalitet. Som Johannes fortalte "En person kan godt være udfordret på sine kognitive evne og samtidig være på et meget højt niveau musikalsk, så derfor må man aldrig gå ned i musikalsk kvalitet".

 Efter gudstjenesten var der café med f.eks. musik, dans og bankospil. "Gudstjenesten der varer mellem 35 og 45 minutter, kan ikke stå alene, ligesom den efterfølgende Café hellere ikke kan stå alene, det er mellem forkyndelse og diakoni at kirken bliver til kirke", forklarer Johannes.

Autenticitet i præstens nærvær og ro
Jeppe Carsce Nissen afholder ”Nærværs-gudstjenester” på Plejecenter Sølund og i De Gamles By for mennesker, der er ramt af demens. Jeppe fortalte: ”Det handler blandt andet om, at gå ind og ud af helligheden, således at den ældre får flere muligheder for at knytte an til gudstjenesten og ikke bare oplever, at det er noget præsten står og laver. På den måde er der langt større mulighed for at den enkelte ældre erfarer øjeblikke af nærvær og kontakt”.

Jeppe holder tre forskellige former for gudstjenester, som alle har fokus på nærvær i større eller mindre grad.
1) En liturgi, der minder om en almindelig gudstjeneste,
2) En gudstjeneste med fokus på et emne og et nadverlignede ritual, hvor deltagerne modtager individuel velsignelse eller en genstand, såsom en blomst.
3) En meditativ gudstjeneste med lystænding og musik og specielt for yngre demensramte mennesker.

Gudstjenesterne starter med en auditiv og et visuelt samlingspunkt: Et slag på en syngeskål, tænding af et stearinlys. Lys, lyd og rolighed er vigtige elementer, men de gør det ikke alene.
Autenticitet i præstens nærvær og hele rummets ro er også vigtige elementer, for ofte er det de små ting, der gør, om nærværet lykkes. ”De ældre kommer måske til gudstjeneste med en uro i kroppen, og lyset og syngeskålen hjælpe med at skabe et fælles fokus”. Jeppe fortalte også, at en del af forkyndelsen kan foregå i sanserummet, hvor nærværet er fysisk kontakt, for som Jeppe sagde ” Forkynd evangeliet, brug om nødvendigt ord”.

Kategorier Demenstjeneste