Udgivet af Rie Harbo, tir d. 21. maj 2019, kl. 15:35

Onsdag d. 1. maj afholdt Mei Pedersen det første netværksmøde for frivillige og medarbejdere, der arbejder eller gerne vil arbejde med unge, som vi her anser for at være mellem 13 og 18 år.
Formålet med netværket er at dele viden om arbejdet, som for nogen handler om konfirmandundervisning og for andre om ungdomsklubber. En af deltagerne fortalte om, hvor svært det var at fastholde konfirmanderne i at komme i kirken, når de er blevet konfirmeret.
Samvirkende Menighedsplejer arbejder på at igangsætte et ungdomsprojekt med fokus på samarbejde mellem forældre og unge, omkring udfordrende emner som fx retfærdighed, ansvar og fællesskab. Projektet skal foregå i 2020 i samarbejde med lokale menighedsplejer/sogne. Kontakt Mei Pedersen, hvis I er interesseret i projektet. 

Næste møde i netværket bliver onsdag den 4. september kl. 13-15 i Tingbjerg.

Tilbage til nyhedsbrev!


Kategorier Nyhedsbrev 4