Udgivet søn d. 9. jun 2019, kl. 14:00

I Folkekirken skal det jo helst være både givende og udviklende at være frivillig medarbejder i socialt arbejde. Både hvad angår rammer, netværk og værdierne i selve arbejdet med at hjælpe og støtte mennesker. Derfor er det også vigtig at have meget fokus på inspirere, støtte og også hjælpe de frivillige i det svære. Her kan bogen "Samtaler, der kræver mod" både være en inspirerende og støttende fagbog. Jeg synes at bogen er en god værktøjskasse til hjælp og udvikling, både hos frivillige og ansatte til, at blive bedre samtalepartnere i forhold til vores medmennesker.  

Håndbogen er skrevet til mennesker, der støtter, leder, koordinerer og underviser frivillige med kontakt til brugere og borgere i foreninger, landsorganisationer, frivilligcentre og kommuner. Bogen kan bestemt også være inspirerede og støttende i forhold til ledere for frivillige medarbejdere i det diakonale arbejde for og med mennesker i besøgstjenester, vågetjenester, sorggrupper og sjælesorgsarbejde, genbrugsbutikker mv.

De 12 velskrevne artikler, er af kompetente og erfarne mennesker indenfor frivilligt socialt arbejde, med hver deres forskellige vinkler og temaer på gode svære samtaler. Artiklerne er meget overskueligt og systematisk skrevet og sat op.

De giver viden, råd, inspiration, redskaber samt henvisninger til, hvor man kan læse mere om, hvordan man som leder kan hjælpe og støtte de frivillige, der har de svære samtaler med medmennesket. Svære emner som skilsmisse, alvorlig sygdom eller økonomiske problemer, ensomhed, død, tab og sorg eller andre af livets udfordringer.

Desuden giver de også nogle bud på - og hjælp til, hvordan man som frivillig leder kan tackle de indbyrdes konflikter, der indimellem kan opstå blandt frivillige omkring hverdagens praktiske udfordringer i det frivillige arbejde eller uenigheder om forskellige værdiopfattelser. 

Bogen præsenterer mange brugbare redskaber og tager udgangspunkt i ganske almindelige og konkrete cases fra hverdagen indenfor det frivillige felt. Jeg synes bogen er en vigtig bog i det frivillige sociale arbejde, både for ansatte og frivillige til netop at turde at gå ind i de "svære samtaler” der jo kræver mod og også omsorg for det enkelte medmenneske der kommer til kirken og spørger om hjælp.

Bogen kan downloades gratis på linket nedenfor eller bestilles for 50 kr. hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

"Samtaler, der kræver mod. Redskaber til svære samtaler i det frivillige sociale arbejde". Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 2. udgave, maj 2019 .

Anmeldt af socialrådgiver og konsulent Betina Køster, Samvirkende Menighedsplejer

Kategorier Nyheder