Udgivet af Mette Møbjerg Madsen, søn d. 4. aug 2019, kl. 00:00

I foråret 2018 udsendte vi hæftet ” Besøgsvenskabet” til alle vore medlemssogne, og vi har glædet os over den positive respons, som vi har modtaget. Du kan finde hæftet på hjemmesiden under 'Besøgstjenesten'.

Det glæder os, at mange sogne har interesse for besøgstjenestearbejdet. Vi har etableret nogle netværksgrupper for de sogne som overvejer/ eller er ved at gå i gang med at oprette en besøgstjeneste. Netværksgrupperne giver nye koordinatorer for besøgstjenester mulighed for at erfaringsudveksle, støtte, opmuntre og inspirere hinanden. Vi har et par grupper i København. Så hvis du lige nu sidder og tænker- ”Mit sogn vil også være med”, så henvend dig til Samvirkende Menighedsplejer på mmm@menighedsplejer.dk.

Kategorier Nyheder