Udgivet fre d. 6. sep 2019, kl. 14:21

Samvirkende Menighedsplejer har igennem flere år haft tilbud om særlige støttemuligheder for sorgramte borgere på Frederiksberg og Københavns kommuner, bl.a. sorggrupper samt fællesspisninger til de +65 årige. Den nye sæson efter sommerferien, startede op i går. Som noget nyt vil Eva Christoffersen yderligere tilføje en ”kulturel forret” til de allerede eksisterende månedlige fællesspisninger. Nemlig foredrag med interessante mennesker med en eller anden tilknytning til det at være sorgramt. Foredragene vil være der hver anden gang.

I går var der besøg af en meget spændende kunstner Veras Barros, som oprindelig stammer fra Brasilien og har boet i Danmark i 30 år. Vera har også har opholdt sig andre steder i den periode, bl.a i Frankrig, Spanien, grundet hendes arbejde- samt udøvelse af kunst. Vera har en uddannelse i visuel kommunikation fra Frankrig og har arbejdet meget alsidigt, både med gobeliner, grafiske værker, fotos samt tegnet/malet og også afholdt malerkurser for folk i sorg. Vera gav os et indblik i hendes mange forskellige værker, som spænder bredt, lige fra gobeliner, malerier med natur farver og viste også hendes mindre impulsive ubevidste tegninger. De sidstnævnte tegninger har været meget vigtige for hende for at finde ind til sig selv, både som kunster og menneske. Eva har lært Vera at kende igennem et andet projekt som Samvirkende Menighedsplejer også deltager i sammen med Skt Lukas sogn på Frederiksberg. Projektet hedder ”Kultur på recept” og er for psykiske syge mennesker, hvor Vera underviser i maling og hvor Eva skal starte noget op for mennesker i sorg.


Vera havde også inviteret Bente med i går, en 83-årig kvinde der viste og fortalte om sine akvarelbilleder. Bente fortalte desuden om hendes proces efter hun blev pensioneret som 67-årig og begyndte et nyt liv, hvor hun kun beskæftiger sig med det hun har lyst til, det der er sjovt og det som gør hende glad, herunder det at male. Bente “fandt” Vera i Frederiksberg Have. Her udbyder Vera kurser i akvarelmaling og Bente har de seneste 2-3 år fået vejledning af Vera. Det var meget inspirerende at lytte til Bentes historie og at se hendes flotte billeder.


Efter Veras og Bentes inspirerende oplæg var det, så os i gruppen der skulle på og afprøve akvarelfarverne. Vera fortalte forinden, hvor vigtig det er, når vi arbejder kreativt, at det er sjovt, at vi får brugt alle vores muskler og at penslen ”får lov til at danse på papiret” som hun kaldte det. Der var godt nok en meget intens og koncentreret stemning blandt deltagerne og der kom sådan nogle spændende billeder ud af det.

Så efter en meget interessant formiddag, var det så tid til spisning og her blev der talt rigtig meget ved borderne. Ikke kun om dagen i dag men også om siden sidst og om hvordan sommeren var forløbet hos de forskellige deltagerne. En kvinde læste et digt op, som hun fortalte, havde betydet rigtig meget for hende i det svære hun gennemgår. Vi talte også om hvordan det kreative kan være en stor hjælp, altså både digte, læsning og musik, når man er sorgramt. Det var sådant et spændende og inspirerende møde i går og meget fin mad der blev serveret. Jeg har også hørt fra Eva, at i november vil der være et oplæg om pilgrimsvandringer, hvis nogle skulle være interesseret.


Hvis nogle sogne har interesse i at starte sorgarbejde op, det kan jo også være for børn/unge eller andre sorgramte grupper, er I meget velkommen til at rette henvendelse til Samvirkende Menighedsplejers konsulent Eva Christoffersen på 2689 0627 eller på mail ec@menighedsplejer.dk

Man kan evt. også rette henvendelse til kunstner Vera Barros på 2426 0543 eller e-mail tegnemedvera@gamil.com eller på hendes facebook side der hedder tegnemedvera

Kategorier Nyheder