Udgivet fre d. 29. nov 2019, kl. 13:48

Workshop 1: Hvordan engagerer vi frivillige ildsjæle
Det er ildsjæle, der gør forskellen, siges tit, når arbejdet i menighedsplejen eller Kirkens Genbrug bare kører! Men hvordan spotter vi dem - de ildsjæle der har glød og hvordan får vi dem engageret i kirkens vigtige arbejde? Og hvad med de ildsjæle der allerede er i kirken, hvordan passer vi på dem og sikrer, at de ikke brænder ud? Dette vil vi bl.a. ting, drøfte i workshop nr. 1. I workshoppen vil der også være 2 ildsjæle til stede nemlig, Ingrid Løkke Bødker, frivillig leder i Kirkens Genbrug i Holstebro samt Henry Hansen frivillig medarbejder i Ringsteds Sogns Menighedspleje, som vil fortælle om deres frivillige arbejde. Så kom og del dine tanker, spørgsmål og viden om emnet. Vi ses!
Konsulent Betina Køster, SMP  

Workshop 2: Trivselsgrupper for skolebørn
I Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg arbejder vi med forskellige typer af trivselsgrupper, som er samtalegrupper for skolebørn. Grupperne kan have forskellige temaer såsom skilsmisse, sorg eller selvværd. Hvis det er muligt, afvikles grupperne på skolen i skoletiden og med to gruppeledere, hvor den ene er ansat på skolen og den anden er frivillig eller ansat i kirken. Workshoppen vil give indblik i, hvordan vi arbejder med trivselsgrupperne og vil gennem små øvelser og ”dåseåbnere” inspirere til, hvordan vi gennem en legende tilgang kan skabe et fortroligt rum og åbne op for den gode samtale i en børnegruppe. Workshoppen giver mulighed for erfaringsudveksling og dialog om samtalegrupper med børn og unge og om de muligheder, der er ved samarbejdet mellem ansatte og frivillige. Frivillighedskoordinator i Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg – Elise Secher.  

Workshop 3: Sorg og kunst
Sorgen er et livsvilkår som handler om at miste dem, vi elsker.  Hvordan skaber vi fællesskaber i forhold til sorg og hvilken betydning kan disse fællesskaber have for den enkelte sørgende. Litteratur, kunst og musik kan være en stor støtte for mennesker i sorg og det kan give mening at dele de kulturelle tilbud i et trygt fællesskab med andre. Vi ser på hvordan sorg og sorgprocessen kan hjælpes på vej og spejles igennem kulturen.  Vi kommer omkring kultur på recept og deler erfaringer i forhold til sorg.
Formidlingsmedarbejder Catherine Murphy, Christianskirken, Lyngby og ældrekonsulent Eva Christoffersen, SMP. 

Workshop 4: Job - Hvad nu hvis det var mig
Der er forskellige vinkler i historien om Job. Der hvor vi starter der naturligvis hos Job selv, manden der, fuldstændig uforskyldt bliver ramt af alverdens ulykker. Hans eksistens bliver truet helt derud, hvor han ville ønske, at han aldrig var blevet født. Vores tilgang her vil tage udgangspunkt i at sætte os i Jobs sted, at være der, hvor han er, i den fuldstændige sorg, der ikke synes at have nogen grund. Hvis det nu var mig – hvordan ville jeg være? Ville jeg synke og ville min tro blive så udfordret så den måtte føles tom? Hvad nu hvis det var mig?

Først skal vi sætte os i de venners sted som de nu er beskrevet i teksten, og derefter som en nutidig øvelse. Hvad er det, vi mennesker gør, når en nær/kær, bekendt bliver ramt? Vil vi fikse problemet? Vil vi finde årsagen? Betyder det noget hvor tæt vedkommende er på os? Bliver vi bange for at blande os? Og – hvorfor? Man siger det kræver en hel landsby at opdrage et barn. Måske skal der også en hel menighed til at bære et sørgende menneske igennem til en eksistens, der giver mening også i sorgen. Teologistuderende Louise Howard.  

Workshop 5: Frivillige på Rehabiliteringscenteret
Hvordan kan det diakonale arbejde støtte ældre sårbare mennesker på offentlige institutioner? I mange sogne er der institutioner, f.eks plejehjem, hvor frivillige fra menighedsplejen støtter op om forskellige indsatser. På Frederiksberg Hospitals rehabiliteringsafdeling har SMP startet et spændende projekt. Med en frivillig diakonal indsats på hospitalet, vil vi forsøge at støtte ældre i en svær livssituation. Vi vil gerne fortælle om vores erfaringer med dette projekt og høre om jeres erfaringer fra andre samarbejder med offentlige institutioner. På workshoppen møder du også 1-2 frivillige, som er med i projektet på Frederiksberg hospital og som derfor kan fortælle om egne oplevelser.
Projektleder Birgitte L. Pedersen og konsulent Helle Engelsborg Olsen, SMP.  

Workshop 6: Stressfri i Folkekirken
Flere og flere bliver ramt af Stress og det bliver efterhånden betragtet som en folkesygdom. Apostelkirken på Vesterbro har skabt et tilbud for stressramte mennesker på Vesterbro. ”Stressfri” har åbent hus en gang om ugen, hvor man kan deltage i havearbejdet og meditation - så længe krop og sind kan rumme det den dag. De sår frø om foråret og høster om sommeren. Eva Green Meinel vil fortælle om, hvordan hun kombinere meditation og arbejdet med Guds skaberværk således, at det bliver et pusterum for deltagerne.
Eva Green Meinel, Apostelkirken og konsulent Mei Petersen, SMP.

Kategorier Årsmøde