Udgivet ons d. 22. jan 2020, kl. 13:47


...og det blev en stor succes.

Det hele startede ved en temadag i sognehuset "Kirkensgaard", hvor samtalen kom ind på ensomhed og netværk for ældre. Der var stor interesse blandt de fremmødte om at være besøgsven. Det resulterede i, at der på et menighedsrådsmøde kom et forslag om at oprette en menighedspleje på Læsø. Læsø Kirkers Menighedsråd fulgte op på forslaget, og inviterede alle interesserede til en tema eftermiddag, med mulighed for at stille spørgsmål til Samvirkende Menighedsplejers konsulent Birgitte Vittrup Mortensen. Derefter besluttede Læsø Kirkers Menighedsråd at oprette en selvstændig menighedspleje på Læsø.

I dag har Læsø Kirkers Menighedspleje:

  • en besøgstjeneste med 17 besøgsvenner i aktivitet
  • en søndags café, hvor der hver søndag er to af Søndags-Caféens ti frivillige til at sørge for hyggen
  • en vågetjeneste med 14 frivillige tilknyttet
  • og de uddeler julehjælp med økonomisk hjælp fra lokale sponsorer.
Kategorier Historier fra en MP