Udgivet ons d. 18. mar 2020, kl. 00:00

Projekt INKLUDERENDE FÆLLESSKABER FOR BØRNEFAMILIER MED UDFORDRINGER - jo vi er i gang ?

Vi var nemlig så heldige ved årets afslutning 2019 at modtage støtte fra Socialstyrelsen til at iværksætte et 2-årigt landsdækkende projekt med Inkluderende fællesskaber for børnefamilier med udfordringer. I projektet vil indgå 8 sogne med hver 5-7 familier, altså ca. 50 børnefamilier i alt i den 2-årige projektperiode.

Formålet med projektet er: at støtte og invitere børnefamilier med sociale og økonomiske udfordringer indenfor i et inkluderende lokalt fællesskab i kirken, hvor de, sammen med ligestillede, introduceres for muligheder for at ændre livsstil samt sideløbende tilbydes hjælp til problemer såsom dårlig økonomi, mistrivsel samt ensomhed. Desuden på sigt at motivere de samme familier til at indgå i frivilligt arbejde og blive en del af et fællesskab i lokalsamfundet, som gerne skal føre til, at forældrene også oplever at kunne bidrage med kompetencer og ressourcer. Forhåbentligt fører dette også til, at der vil blive flere hænder tilknyttet det frivillige arbejde i sognene.

I projektet er der 10 støttende netværksmøder fordelt over året med fællesskab og sund mad. Ved hvert andet møde vil der være erfaringsudveksling om ”5 veje til et godt liv”, som SMPs konsulenter vil stå for.

De fem veje til et godt liv er et eksempel på, hvad der har givet andre mere glæde og overskud i hverdagen og bygger på veldokumenteret viden, som kan bruges af alle mennesker. Erfaringer viser, at selv små enkle ændringer kan gøre en stor forskel i hverdagen. (Vi har allerede gode erfaringer med dette tema, som blev brugt i projekter ”Peer-støtte for psykiske syge”, som blev afviklet i perioden 2016-2018 i samarbejde med Københavns Kommune.)

De 5 andre netværksmøder kan være allerede planlagte aktiviteter i kirken, hvor det så er meningen at de familier der deltager i projektet, kan være med som frivillige hjælpere. Det kan være hjælp med mad, lave kaffe, stå for noget ved arrangementet med børnene eller andre ting. Der vil desuden være spændende aktiviteter for børnene ved alle møderne. I hele projektperioden vil der desuden være tilbud om vejledning og rådgivning og digitalt netværk til projektets deltagere i en lukket FB-gruppe.

I 2020 er de deltagende sogne Brøndby Strand, Holeby og Nygaardskirken i Brøndby samt et jysk sogn, som dog stadig afventer svar fra deres bagland, da de ikke kan holde møde på grund af faren for corona smitte. De 3 andre sogne har desværre også været nødt til at udskyde deres netværksmøder med de deltagende familier samt frivillige medarbejdere, da alle deres kirkelige aktiviteter er aflyst. Så vi ser vist alle frem til at få vores normale hverdag tilbage ❤️

Men der vil løbende komme opdateringer fra projektet hen over året og sogne som ønsker mere info og evt. deltagelse i 2021, er meget velkomne til at kontakte mig for yderligere information.

Betina Køster tlf. nr 4141 1191 - E-mail bk@menighedsplejer.dk

PS: Pas godt på jer selv og hinanden derude

Kategorier Nyheder