Fredag d. 22. marts 2019 (hele dagen)

Har I brug for inspiration til at opstarte en ny eller genopfriske en etableret menighedspleje?

Vi inviterer til introduktionskursus, hvor I kan blive klædt på til det lokale diakonale arbejde. Vi kommer ind på diakoniens rolle i samfundet førhen og nu. I får kendskab til forskellige måder at arbejde med diakoni og mulighed for at drøfte hvilke aktiviteter, der passer til jeres lokale menighedspleje. I får også viden om, hvordan Samvirkende Menighedsplejer fungerer.

Kurset er åbent for både nye og gamle medlemmer, og prisen er billigere end vores andre kurser, fordi vi alle ved, hvor vigtigt det er med en god start.

Hvem kan deltage?
Alle der arbejder med diakoni og på en eller anden måde har kendskab eller er knyttet til en lokal menighedspleje.

Hvad kan du lære?
Du kan lære noget om, hvordan man opbygger diakonale aktiviteter. Du får mulighed for at danne netværk og udveksle erfaringer med andre, der arbejder med tilsvarende aktiviteter og du får viden om hvordan du kan samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. 

Vi vil belyse følgende emner:
Kurset er bygget op om 3 elementer:

  • Hvordan er Samvirkende Menighedsplejers (SMP) rolle i samfundet, historie og formål.
  • Hvilke aktiviteter passer til jeres lokale menighedsplejer, hvilke aktiviteter har andre menighedsplejer?
  • Hvordan får man fat i de frivillige, og hvordan plejer man de frivillige? 

Program:

Kl.  9.00:  Ankomst, kaffe og brød
Kl.  9.30:  Velkomst
Kl.  10.00:  Oplæg
Kl.  12.30:  Frokost
Kl.  13.30:  Oplæg
Kl.  15.30 – 16.00: Afslutning

Undervisere:
Mette Madsen, Generalsekretær og Mei Petersen, konsulent i Samvirkende Menighedsplejer
Tilmelding: Følg dette link. Tilmeldingsfrist er 14 dage før kurset afholdes.
Du kan hente kursusinformationen ved at klikke her.

Sted
Vollsmose Alle 8, 5240 Odense, Danmark
Pris
300 kr. inklusive frokost.