×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Onsdag d. 18. september 2019 (hele dagen)

Som menneske lever vi med en række livsvilkår, hvoraf afmagten er et af dem. Vi taler sjældent med hinanden om dette, men på denne kursusdag bliver det vores omdrejningspunkt hele dagen. Vi skal sætte fokus på at være i afmagten med den anden, hvordan vi finder modet til at gå ind i det, blive der og bare være til stede. Vi kommer også omkring hvilke forsvarsmekanismer, der udspringer af afmagt, og hvordan vi kan reagere i forhold til disse. Endelig vil vi se på, hvordan vore måder at danne relationer på, kan spille ind i vores evne til at håndtere afmagt. Vi stiller skarpt på pårørende (til demente), som er særlig udfordret i forhold til netop afmagt. Det kristne syn på afmagt bliver inddraget og vi ser på de muligheder, der ligger gemt her. Målet med kurset er at give dig mod til selv at navigere i afmagtens landskab. Her kan nye veje måske vise sig farbare, dér, hvor vi tør være sammen i det svære frem for at ville reparere, fikse og afhjælpe problemet. Hvem kan deltage? Alle med interesse i det frivillige sociale arbejde i menigheden. Frivillige og ansatte, der kommer i kontakt med mennesker i svære livssituationer.

Hvad kan du lære? At genkende afmagten bag forsvarsmekanismernes masker. At finde modet i dig selv til at være ved såvel din egen som den andens afmagt. Deltagernes egne erfaringer vil blive inddraget og der er mulighed for refleksion undervejs.

Vi vil belyse følgende emner:

  • Afmagt som fænomen
  • Reaktionsmønstre og forsvarsmekanismer, i forhold til afmagt
  • Identificere særligt udsatte grupper, der er i risiko for at møde afmagt
  • Vurdering af behov for professionel hjælp samt henvisningsmuligheder
  • Egenomsorg
  • Troen som ressource i afmagt


Program for kurset:

Kl. 9.00: Ankomst, kaffe og brød
Kl. 9.30: Velkomst og morgenandagt
Kl. 10.00: Oplæg
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Oplæg
Kl. 15.30: Afslutning

Undervisere: Eva Christoffersen, konsulent i Samvirkende Menighedsplejer
Du kan tilmelde dig her.
DER ER STADIG PLADS HVIS DU VIL MED - TILMELDINGEN LUKKER PÅ MANDAG DEN 9/9
Du kan hente en printvenlig version af kurset her.

Sted
Sct. Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26A, 4000 Roskilde
Pris
400 kr. inklusiv frokost.