Torsdag d. 14. marts 2019, Kl. 10:00 til kl. 15:30

Kursets indhold vil være opdelt i to dele

1.       Den ene del vil omhandle almindeligt bestyrelsesarbejde i forhold til dagsorden, referater, økonomi og samarbejdsaftale, hvor vi både vil arbejde fælles og i de enkelte bestyrelser. Det er derfor vigtigt, at der deltager mere end en fra hver bestyrelse, så man sammen kan drøfte emnerne i fællesskab.  

2.       Den anden del af kurset vil omhandle det diakonale arbejde i boligerne. Formålet med denne del er at drøfte forskellige muligheder for at lave diakonale aktiviteter i boligerne i fællesskab med den lokale kirke eller med Samvirkende Menighedsplejer. I vil i denne del af kurset få forskellige forslag til, hvordan man kan arbejde med diakoni og hvordan vi kan samarbejde på dette område.  

Kurset er fuldt. Kontakt Samvirkende Menighedsplejer.


Sted
Valby Tingsted 7, 2500 København, Danmark
Pris
Prisen er 60 kr. inklusiv frokost.