Torsdag d. 27. august 2020, Kl. 10:00 til kl. 15:00

I Samvirkende Menighedsplejer og i de lokale menighedsplejer deler vi rigtig mange penge og naturalier ud til julehjælp. Men hvordan sorterer vi i, hvem der kan få julehjælp og hvordan uddeler vi julehjælpen, så ingen føler at de bliver udstillet. I denne workshop drøfter vi sammen forskellige måder at administrere og uddele julehjælpen på. Der er ikke nogen facitliste over, hvordan man uddeler julehjælp, men workshoppen giver mulighed for at dele erfaringer med hinanden. 

Hvem kan deltage?
Alle, der har erfaring med julehjælp eller ønsker at få det.  

Hvad kan du lære?
Vores mål er, at du får viden om, hvordan andre uddeler og administrerer julehjælp i de lokale kirker og menighedsplejer. Målet er ikke, at ensrette administration og uddeling, men at inspirere og lære af hinanden.

Vi vil belyse følgende emner:
· Hvordan inviterer man ansøgere til at søge om julehjælp?
· Hvilke principper definerer, hvem der modtager hjælp og hvem der ikke gør
· Hvordan uddeles hjælpen?  

Program for kurset:
Kl. 10.00: Ankomst, kaffe og brød 
Kl. 10:10: Velkomst og morgenandagt
Kl. 10.30: Oplæg om uddeling af julehjælpen
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Oplæg om administrationen
Kl. 15.00 – Afslutning

 

Sted
Gellerup Kirke, Gudrunsvej 88, Brabrand
Pris
Pris: 150 kr.